Frågor och svar om utlysningen

Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2020

Frågor och svar är uppdaterade 30 september 2020.

För projekt med innovationshöjd och stor kommersiell potential. Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra lösningar som skapar kvalitet eller värde. De förväntas leda till att hälsotillstånd kan förebyggas på ett bättre sätt eller att de går att diagnosticera, monitorera (övervaka) eller behandlas bättre.

Värdeskapande lösningar kan vara att de

 • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
 • berikas av en djupgående samverkan mellan olika sektorer
 • är framtagna tillsammans med slutanvändare, exempelvis patienter
 • har ett tydligt kommersiellt fokus.

Kort om utlysningen

 • Bidrag 0,5 – 3 miljoner kronor
 • Medfinansiering minst 50% (alltså söker du 3 miljoner behöver du visa att du har ytterligare finansiering om minst 3 miljoner)
 • Upp till 24 månader långa projekt
 • Bred utlysning: farma, diagnostik, medtek, e-hälsa, livsmedel för medicinska ändamål
 • Total budget 36 miljoner kronor
 • Samutlysning mellan Swelife och Medtech4Health
  Medtech4Healths hemsida

Utlysningens syfte är att bidra till

 • förbättrad hälsa och välbefinnande och/eller effektivare vård
 • hållbar tillväxt inom life science i Sverige och stärkt internationell konkurrens- och attraktionskraft.

Detta går att söka finansiering för:

 • Idé som är nyskapande och som kan utvecklas till en innovation
 • Lösning som leder till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling
 • Lösningen måste möte ett behov och efterfrågan från exempelvis patienter, hälso- och sjukvård
 • Projektet ska under projekten ta ett tydligt steg mot kommersialisering eller implementering

Här ansöker du

Du ansöker genom Vinnovas portal.

Viktiga datum

 • Utlysningen öppnar: 14 september 2020
 • Öppna drop-in-möten online kommer att hållas löpande fram tills att utlysningen stänger. Där kan du ställa frågor.
  Mer info här.
 • Utlysningen stänger: 25 november 2020, kl. 14.00
 • Beslutsmeddelande senast: 31 mars 2021
 • Projektstart tidigast: 14 april 2021
 • Uppstartsmöte för projekt som beviljas stöd: 13 april 2020

Projekt som beviljas stöd från denna utlysning erbjuds

 • affärsutvecklingsstöd genom Swelife Injection
 • stöd för att utveckla projektet utomlands genom Swelife International.

Swelife Injection
Swelife International

Vanliga frågor

Här hittar du frågor och svar om utlysningen. Denna text är tänkt som ett stöd i ansökningsprocessen. Under varje huvudfråga finns det svar på ytterligare relaterade frågor. Om du upplever några oklarhet, är det informationen i utlysningstexten på Vinnovas hemsida som gäller.

Film från utlysningsseminariet 17 september.