Checklista – utlysningar

Checklista – utlysningar

Kom igång

Var fyller jag i ansökan?

Det är Vinnova som hanterar själva ansökningsprocessen och all administration kring den.

Du ansöker på Vinnovas hemsida, här!

Svara på alla frågor

 • Se till att svara på alla frågor.
 • Var tydlig i dina svar. Granskaren ska inte behöva gissa eller leta efter information.

Berätta tydligt och enkelt hur projektet ska genomföras

 • Var kort och koncis – överarbeta inte.
 • Var står du idag och vad är dina mål med projektet?
 • Vad är din plan för att kunna uppnå dem? Se till att ha en tydlig plan på hur ni ska genomföra projektet

Projektets mål och frågeställningar syftar att verifiera din affärshypotes och/eller minska risken i projektet för att senare kunna lättare attrahera potentiella investerare.

Visa på förmåga

 • Förtydliga vem gör exakt vad i de olika arbetspaket. Varför är teamet ni har valt avgörande för projektets framgång?
 • Kanske har ni i projektgruppen erfarenhet av kommersialiserbara projekt tidigare. Berätta om det! Erfarenhet av avknoppningar, start-ups, företagande är intressant att känna till.
 • Vilket stöd har projektet? Har ni kontakt med exempelvis inkubator eller innovationskontor? Deltar ni i något mentorsprogram? Finns det kompetens eller ett lärande (exempelvis mentorskap) om att samverka med industrin? Allt sådant här är intressant för bedömarna, för det ger dem en förståelse för hur troligt det är att projektet blir lyckosamt.

Budget

 • Se till att specificera de olika kostnaderna och antalet arbetstimmar.
 • Med hur mycket och hur medfinansieras varje arbetspaket?
 • I projektet ska inte bara stå kostnaderna men också hur de ska finansieras. Räcker pengarna för att kunna genomföra projektet?

Var noga

 • Dubbelkolla all formalia. Du hittar alla uppgifter om vad som ska vara med i utlysningstexten på Vinnovas hemsida.
 • Gör inga onödiga formaliafel. Det vore synd att din ansökan sorteras bort på grund av det.

Vanliga formaliafel är

 • att man är ute för sent. Deadline gäller och det går inte att komplettera efteråt. 14.00 är prick – då stänger anmälan och du kan inte lämna in material efter det. Det går alltså inte att komplettera – enbart Vinnova kan begära in komplettering. Lämna in ansökan i mycket god tid – man vet aldrig om tekniken strular etc
 • att man skriver för långt. Utlysningstexten anger exakt hur många sidor ansökan maximalt får lov att vara, exakt hur texten ska formateras etc
 • att man laddar upp fel eller för många bilagor.

Var ute i god tid

 • Ladda upp ansökan inkl. bilagor helst dagen (natten) före

Nu kan du pusta ut!