Hur definieras …?

Hur definieras …?

TRL

Hur definierar ni TRL-nivåer?

TRL betyder Technology Readiness Level.

Vi definierar dem enligt den bilaga (Appendix 3) som finns längst bak i ansökningsdokumentet ”Project description”.
Ladda ner den från Vinnovas hemsida.

För ytterligare stöd, se Horizon 2020:s definitioner.

Observera att TRL-nivåerna har olika definitioner för olika typer av produkter.

Sektorer

Vilken sektor hör instituten till: akademi eller industri?

Ni kan oftast räkna in instituten som akademisk partner, men det kan också vara en industriell tjänst. Det beror på hur institutet är organiserat. En del institut är tydligt uppdelade i en akademisk och en industriell sida, ett exempel på det är RISE. Den roll institutet har i ditt projekt avgör.

Hur definierar ni SME/SMF i ansökan?

SME/SMF definieras enligt EU:s regler. SME betyder Small and medium-sized enterprises, och SMF är den svenska översättningen: Små och medelstora företag.
Ni kan gå in på denna länk för att göra en test och avgöra om ni kvalificerar som SME. 

Observera att om man är ett litet bolag, men har en finansiär eller ett större bolag som ägare som äger mer än 50 procent av det lilla bolaget finns det en risk att man inte kvalificerar som SME.
Här hittar du en mer ingående förklaring till detta.

Vad kan ideell sektor vara?

Det kan exempelvis vara patientföreningar eller andra organisationer.

Fler kluriga begrepp

Vårt systerprogram IoT Sverige har tagit fram en bra guide där de förklarar vad de olika begreppen i ansökan betyder.
Här hittar du den.