Utländska partners?

Hur gör man med utländska partners?

Får man ha utländska partners med i projektet?

Ja, det får man. Däremot kan utländska partners inte erhålla ersättning från Vinnova, men de kan exempelvis bidra med medfinansiering till projektet (antingen med pengar eller med tid). Utländska partners kan inte vara huvudsökande (koordinator) i projektet.

För att en part ska kunna erhålla ersättning måste den vara registrerad i Sverige.

Swelifes mål med den här utlyningen är att stärka life science i Sverige. Därför är det viktigt att ni visar i er ansökan hur den utländska parten bidrar till att just stärka life science i Sverige, även efter projektets slut.

Kan man samarbeta med utländska universitet?

Ja. Beskriv hur denna part bidrar till hållbar tillväxt i Sverige med fokus på den ekonomiska tillväxten.

Räknas utländska företag som är med i projektet som medfinansiär?

Ja, utländska partners tid och/eller pengar räknas som medfinansiering i projektet, men däremot kan de inte erhålla ersättning från beviljat anslag.

Räknas den utländska parten som en av tre aktörer då?

Ja, det gör den. Tips: var tydlig med hur den utländska parten bidrar till hållbar tillväxt i Sverige med fokus på den ekonomiska aspekten.

Kan en svensk klinik söka medel tillsammans med ett utländskt företag?

Ni behöver ha tre partners som representerar tre olika aktörstyper:

  • akademi/institut
  • företag
  • hälso- och sjukvård
  • ideell sektor

Det räcker att en part är svensk.

Språk

På vilket språk ska ansökan skrivas?

Svenska eller engelska.