finansieringssystem bild på glasögon, papper och ett anteckningsblock

Finansieringssystem för precisionsmedicin

En kartläggning och prioriteringsunderlag.

Rapporten Finansieringssystem för precisionsmedicin (pdf).

Projektet

  • ska göra desk-top research av existerande underlag och slutsatser
  • ska genomföra kartläggning och analys med koppling till projektets syfte
  • ska intervjua Key opinion leaders inom Life Science-systemet för att fånga systemets behov, utmaningar och förslag

Projektrapporten ska utgöra ett direkt underlag till Samverkansgruppen och Regeringskansliet i utformningen av förslag till ett långsiktigt hållbart finansieringssystem för att utveckla, implementera och tillgängliggöra precisionsmedicin i hälso- och sjukvården samt för Swelife som strategiskt prioriteringsunderlag.

Mål

Projektet ska genomföra en initial kartläggning och beskrivning av systemet för precisionsmedicin utifrån ett finansierings- och organisationsperspektiv där delkomponenter kartläggs avseende omfattning, berörda aktörer och beroenden mellan olika delkomponenter. Leveransen är en rapport till Regeringskansliet som utgör ett viktigt prioriteringsunderlagför det fortsatta implementeringsarbetet och utformningen av ett finansieringssystem för precisionsmedicin och underlag för prioritering av framtida insatser inom precisionsmedicin för Swelife.

Resultat/Värde

Projektet ska leverera en strukturerad kartläggning av förutsättningar för att implementera precisionsmedicin utifrån ett finansierings- och organisationsperspektiv.

Projektnummer

2021-01779

Stöd från Swelife

297 680 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet – Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

Tidsram

maj 2021 – oktober 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.