ccrm

Förberedelseprojekt inför bildandet av CCRM Nordic

Syfte och mål

Inom ramen för den Vinnova-finansierade Innovationsmiljön ATMP 2030 har behov och förutsättningar för en nationell infrastruktur för att stötta kommersiell utveckling och tillverkning av ATMP utretts vilket har resulterat i ett förslag enligt den modell som utvecklats vid Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) i Toronto. Infrastrukturen ska brygga en viktig flaskhals i det Svenska innovationssystemet för ATMP och detta projekt syftar till att etablera CCRM Nordic som en legal entitet samt förbereda inför dess uppbyggnad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till att svenskutvecklade ATMP produkter kommer att kunna marknads godkännas och tillgängliggöras för patienter på den globala marknaden. Genom att samverka med nordiska aktörer samt utgå från ett ekosystemsperspektiv så är ambitionen att bidra till industrialiseringen av ATMP i Norden och därigenom skapa arbetstillfällen både inom utveckling och tillverkning samt inom sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på delar av ett etablerat industrikonsortium som består av små, medelstora och stora företag som utvecklar både terapier och möjliggörande teknologier. Industrikonsortiets aktörer är centrala för projektets genomförande och nödvändiga för att kunna starta upp verksamheten samt utforma den infrastruktur och tjänsteutbud som kommer att efterfrågas under de första årens verksamhet. Arbetssättet skall baseras på en inkluderande hållning och samverkan som skapar synergier med andra initiativ och strukturer inom området.

Projektnummer

2022-03158

Stöd från Swelife

2 850 000 kronor

Huvudsökande organisation

GU Ventures

Tidsram

december 2022 – juni 2024

Kontakt

Jim Lund
jim.lund@ri.se