Förebyggande hälsa – på väg mot en samhällsnyttig marknad?

Projektet är avslutat.

Projektrapport

Bakgrund

Hur kommer det förebyggande hälsoarbetet att utvecklas i Sverige? Med allt fler aktörer på området följer också nya förutsättningar och perspektiv. Det här projektet ska ge en första kartläggning av intressen och drivkrafter samt analysera hur olika delar av samhället både kan bidra och dra nytta av utvecklingen.

Förebyggande hälsoinsatser kan vara avgörande för att avlasta den växande ekonomiska börda som sjukvård, sjukskrivningar och sociala kostnader utgör för regioner/landsting, stat och kommuner. Särskilt som förebyggande hälsoarbete idag täcker allt från vaccinationer till insatser inom arbetsmarknad, utbildning och integration.

Potentialen för innovation och entreprenörskap är stor. Det är ingen slump att så många digitala produkter och tjänster på ett eller annat sätt identifierar hälsoområdet som marknad, eller att life science i växande utsträckning intresserar sig för prevention.

Så vilka är de nya aktörerna på denna föränderliga spelplan och vilka utmaningar står de inför? Vad behöver göras för att säkerställa att deras produkter och tjänster kommer till nytta för dem som verkligen behöver dem?

De offentliga, medlemsstyrda och privata aktörer som intresserar sig för utvecklingen av det förebyggande hälsoområdet behöver en gemensam lägesbild för att underlätta beslut som kan ge tydliga spelregler, långsiktig hållbarhet och främja investeringar.

Projektnummer

2017-05267

Stöd från Swelife

348 000 kronor

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.