kvinnor som pratar

Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Swelife bjuder in idéförslag på strategiska projekt baserat på två behovsområden:

 • Goda förutsättningar för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa.
 • Starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom life science

Vill du, tillsammans med oss, utveckla Swelifes insatsområden? Nu kan du lämna idéförslag på strategiska projekt inom fyra insatsområden:

 • Effektivare utveckling av innovationer
 • Framgångsfaktorer för implementering
 • Ett sammanhållet system av infrastrukturer
 • Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

Här kan du läsa mer om insatsområdena och vad som ingår dem.

Om strategiska projekt

Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science och hälsa.

Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar.

Du kan även söka finansiering i Vinnovas utlysningar.

Bidra med idéförslag

Har du en god idé till ett strategiskt projekt som bidrar till något av Swelifes insatsområden?

Du behöver inte ha ett fullständigt projektförslag i det här stadiet, men ju mer förankrat det är, desto bättre.

För att förslag på strategiska projekt ska gå vidare i beslutsprocessen ska projektet uppfylla ett antal kriterier. Det ska:

 1. gå att skala upp och implementera i hela landet (inte nödvändigtvis under projekttiden)
 2.  stödja minst ett av Swelifes insatsområden och delmål
 3. följa Swelifes ramverk för prioriteringars skall-krav, och gärna även bör-kraven
 4. inte ha möjlighet att söka medel genom andra annonserade Vinnovautlysningar.

Swelifes ramverk

Lämna ditt förslag här

Rosa asterisker (stjärnor) betyder att du måste besvara uppgiften.

Rubriken ska vara beskrivande men ändå kortfattad och säljande.
Max 1000 tecken. Vad går din idé ut på? Vilka problem ska idén lösa, och för vem? Vilka flaskhalsar ska lösas upp?
Max 1000 tecken. Beskriv varför Swelife bör satsa på detta. Exempelvis: samverkansvinster, förändringsvärde, innovationshöjd, förändring av kultur/process, skapar nya möjligheter för innovation och hållbar tillväxt etc.
Se närmare beskrivning ovan.
Kan justeras senare.
I månader. Kan justeras senare.
Vilka organisationer ser ni ska vara med för att säkerställa en nationell ansats? Det är bra att ha med behovsägare/slutanvändare i projektet, för det ökar möjligheten för en lyckad implementering. Ni kan ändra detta senare men det är bra om ni redan nu har tänkt igenom detta och kontaktat relevanta parter.

Här finns en wordmall som du kan använda när du arbetar fram ansökan. Observera dock att du måste skicka in ansökan via formuläret ovan.


Så här är beslutsprocessen

Swelifes beslutsprocess.
Swelifes beslutsprocess

Swelifes styrelse har möte med jämna mellanrum, cirka 3-5 gånger per termin.

Gick inte ditt förslag vidare?

Det kan bero på många saker, till exempel:

 • Swelife har en begränsad budget och vi kan inte genomföra alla projekt, hur bra de än är.
 • Förslaget matchade inte Swelifes mål.
 • Förslaget matchade inte Swelifes ramverk för prioriteringar.

För dig som gått vidare

Här hittar du formulär för pitch till styrelsen. Lösenord får du av din kontaktperson på Swelife.