kvinnor som pratar

Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Just nu är projektförslagslådan stängd. Vi på Swelife håller på att se över verksamhetsplanen för 2022. Vi öppnar upp för nya idéer och projektförslag, baserade på vår effektlogik, när planen är lagd.

Om strategiska projekt

Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science och hälsa.

Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar.

Du kan även söka finansiering i Vinnovas utlysningar.