kvinnor som pratar

Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Har du en idé om ett nytt, strategiskt projekt som kan bidra till Swelifes effektlogik och att vi förverkligar våra mål? Då kan du kontakta Swelifes programkontor.

Swelife effektlogik

 Vinnova: Instruktion för strategiska projekt inom Swelife 2021-07-02 (pdf)

Kontaktuppgifter till Swelifes programkontor

Om strategiska projekt

Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science och hälsa.


Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar.


Du kan även söka finansiering i Vinnovas utlysningar.