Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Har du en god idé till ett strategiskt projekt som bidrar till att stärka life science i Sverige och skapar förutsättningar för innovation?

Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science/hälsa.

Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar.

Du behöver inte ha ett fullständigt projektförslag i det här stadiet, men ju mer förankrat det är, desto bättre.

För att förslag på strategiska projekt ska gå vidare i beslutsprocessen ska projektet

  1. gå att skala upp och implementera i hela landet (inte nödvändigtvis under projekttiden)
  2.  stödja minst ett av Swelifes insatsområden och delmål
  3. följa Swelifes ramverk för prioriteringars skall-krav, och gärna även bör-kraven
  4. inte ha möjlighet att söka medel genom andra annonserade Vinnovautlysningar.

Swelifes insatsområden och delmål

Swelifes ramverk

Vinnovas utlysningar

Lämna ditt förslag här

Rubriken ska vara beskrivande men ändå kortfattad och säljande.
Vad går din idé ut på? Vilka problem ska idén lösa, och för vem? Vilka flaskhalsar ska lösas upp?
Exempelvis: samverkansvinster, förändringsvärde, innovationshöjd, förändring av kultur/process, skapar nya möjligheter för innovation och hållbar tillväxt etc.

Integritetspolicy för Swelife

Så här är beslutsprocessen

Beslutsprocessen för Swelifes strategiska projekt

Gick inte ditt förslag vidare?

Det kan bero på många saker, till exempel:

  • Swelife har en begränsad budget och vi kan inte genomföra alla projekt, hur bra de än är.
  • Förslaget matchade inte Swelifes mål.
  • Förslaget matchade inte Swelifes ramverk för prioriteringar.