Forskningsplattformen digitalisering

Forskningsplattformen digitalisering

Denna förstudie syftade till att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av Forskningsplattformen för forskning. Detta krävs för att akademin och den forskande industrin snabbt och säkert skall kunna få tillgång till stora volymer av klinisk och patientregistrerad data.

Projektet är avslutat.

Här kan du läsa rapporten

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.