Förstudie till Nationell Obesitas Data

Förstudie till Nationell Obesitas Data (NODA)

Det övergripande syftet med att skapa Förstudie till Nationell Obesitas Data NODA är att individen/patienten med risk för, eller med fetma (obesitas) bibehåller eller förbättrar sin hälsa. Fetma (obesitas) är en folksjukdom som drabbat mer än 1 miljon svenskar. Över 50% av Sveriges vuxna befolkning har övervikt eller fetma vilket ökar risken för följdsjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärl sjukdom. Vi vill skapa förutsättningar för innovativa lösningar där man ska inhämta, analysera och återkoppla obesitasdata för bättre hälsa. Förstudien ska kartlägga behoven som finns för att genomföra NODA .

Förväntade effekter och resultat

Viktigaste målet för NODA är förbättrad eller bibehållen hälsa hos individen med obesitas eller med ökad risk att få obesitas (dvs människor med övervikt), således halva Sveriges befolkning.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien har som syfte att kartlägga behoven som finns för att genomföra NODA . Vi vill även utvärdera olika befintliga datalösningar som på ett innovativt sätt kan användas för hantering och uppfyllande av de behov som finns av Nationell Obesitas Data.

Projektnummer

2020-04343

Stöd från Swelife

250 000 kronor

Huvudsökande organisation

Capio St Görans sjukhus

Tidsram

december 2020 – maj 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.