förstudier precisionsmedicin

Förstudier inom precisionsmedicin

Projektet bestod av två förstudier.

Pralin – Prediktiva biomarkörers uppföljning och monitorering i de nationella cancerriktlinjerna

Socialstyrelsens tar fram nationella riktlinjer som tydliggör vilka behandlingar och metoder som bör användas för att individen ska få bästa möjliga diagnos och behandling. Eftersom det saknas uppföljning av hur dessa riktlinjer används, får många patienter inte en optimal behandling. 

Detta var ett förprojekt som undersökte möjligheterna att ta fram ett ramverk för hur uppföljningen av prediktiva biomarkörer ska inkluderas i de nationella onkologiriktlinjerna och följas upp för behandlingar inom cancerområdet.

Nationell standardisering av vävnadsinsamling från cancerpatienter

Förstudien visade att de uppbyggnadsinvesteringar som krävs för att stödja vävnadshantering bedöms vara mindre per sjukvårdshuvudman än i programmet för blodbiobankning och arbetet drivs vidare genom Biobank Sverige, den av Vetenskapsrådet stödda nationella biobanksinfrastrukturen.

Projektnummer

2016-02197

Bidrag från Vinnova

1 083 000 kronor

Tidsram

februari 2016 – december 2017

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.