frisk risk sjuk

Frisk-risk-sjuk

De här cirklarna ritade vi först upp på en whiteboard under ett programkontorsmöte. Vi kallar figuren Individens (upplevda) hälsoresa eller Frisk-risk-sjuk, och har märkt att det går att använda den till att diskutera flera av life science-sektorns utmaningar.

Frisk

Tanken är att individen föds och i de allra flesta fall tillbringar en stor del av sitt liv vid god hälsa, ”frisk”.

Risk

Ibland befinner hon sig i ”risk” av en eller annan anledning och kan då dra nytta av ny diagnostik för tidig upptäckt. Förhoppningsvis kommer hon därefter direkt tillbaka till ”frisk”, och är då kanske försedd med kostrekommendationer, tekniska lösningar, förebyggande eller lindrande läkemedel eller helt enkelt med en önskan om ett mer hälsosamt leverne.

Sjuk

Ibland blir hon sjuk, och i många fall vårdas hon så väl att hon kan komma tillbaka till ”frisk”, eller åtminstone upplever hon inte ohälsa. Exempelvis går ju inte en person som har astma och känner sig sjuk hela tiden, även om hon bär på en sjukdom.

Hälsodata

Hela vägen längs sin hälsoresa genererar individen data. I friskcirkeln är det ofta egenvårdsdata, kanske från en smartklocka. I risk- och sjukcirklarna är det främst sjukvårdens och omsorgens data, exempelvis genom journalsystem och blodprov. I framtiden behöver vi ha ett system där de olika dataflödena ”pratar” med varandra så att data följer med oss som individer, och flera av Swelifes projekt handlar just om detta.

Var lägger vi våra resurser?

Ett annat sätt att använda Frisk-risk-sjuk-konceptet är att undersöka var vi lägger våra resurser. För hade vi verkligen låtit maskinen bli trasig innan vi lagade den i andra branscher? Nej, vi hade ju satsat på service och pysslat om vår maskin långt tidigare.

Men när det gäller ”maskinen människan” så lägger vi relativt lite resurser på förebyggande hälsoarbete. Exempelvis var hälso- och sjukvårdens andel av BNP nästan elva procent år 2016. Av det lades endast tre procent på förebyggande verksamhet. Övriga nittiosju procent gick till risk- och sjukcirklarna.

Var lägger Swelife sina resurser?

Vi kan även använda Frisk-risk-sjuk för att se var Swelifes projekt finns. Lever vi som vi lär? Nej – nästan alla våra projekt ligger inom risk eller sjuk. Men tack vare Frisk-risk-sjuk-konceptet har vi fått syn på detta och kan lägga ett större fokus på friskcirkeln.

Ladda ner Frisk-risk-sjuk

Använda gärna Frisk-risk-sjuk-konceptet själv! För att du lättare ska komma igång har vi gjort ett paket med powerpoints och bilder i png-format. Finns även i psd-format om du vill ändra färger och typsnitt själv.

Här kan du ladda ner paketet.