SIlicon Valley golden gate bridge Photo Maarten vad den heuvel
Foto: Maarten vad den Heuvel

Future Precision Health

Syfte och mål

Future Precison Health är en satsning för att stärka samarbeten och partnerskap mellan USA och Sverige inom precisionshälsa. Målbild är en långsiktig nationell plattform. Mål för detta projekt är att ta fram underlag bestående av modell, struktur, ledning, styrning och finansiering för en 3-årig samarbetsplattform inom precisionshälsa Sverige-USA.

Förväntade effekter och resultat

Att överföra kunskap och modeller från tidigare internationaliseringssatsningar från andra tematiska områden som digitalisering av basindustri, IndTech till tematiken hållbar precisionshälsa. Detta genom att sammanföra befintliga modeller med tidigare erfarenhet och kunskap från förstudier och pilotprojekt inom hälsa som genomförts i Silicon Valley och utveckla modell, struktur för det tematiska området hållbar precisionshälsa och förtätade samarbeten USA-Sverige samt validera genom aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteterna utgår ifrån samarbete med svenska initiativ och strategiska satsningar och inkluderar till exempel ökat kunskapsutbyte via delegationer, identifiera nya och stärka befintliga kontakter med forsknings och innovationsmiljöer på ledande universitet i USA via ex. workshops, agera point of contact vid direkta förfrågningar från både svenska och amerikanska aktörer. Aktiviteterna fungerar som validering av modell och struktur.

Projektnummer

2022-03541

Stöd

Det här projektet finansieras av Vinnova med 1 500 000 kronor.

Huvudsökande organisation

Lunds universitet – Lunds Universitet – Forskning, Samverkan & Innovation

Tidsram

december 2022 – september 2023

Kontakt

Åsa Wallin
asa.wallin@swelife.se