Genagon: Ny antikroppsprototyp för immunterapi

Immunterapi, alltså att på olika sätt få kroppens immunförsvar att bekämpa tumörceller, har inneburit ett paradigmskifte inom cancerbehandling. Mycket forskning bedrivs på området.
– Vi arbetar med en antikropp som är aktiv på en unik signalväg. Vi har fina resultat och siktar nu vidare mot klinik, säger Andries Blokzijl.

Han är forskningsansvarig på Genagon AB, där ett team samarbetar tillsammans med docent Sara Mangsbos grupp vid Uppsala universitet för att hitta fler och mer effektiva sätt att aktivera immuncellerna.

– Biologin i tumörens mikromiljö är unik. Vi arbetar längs en signalaxel, alltså en väg från cellytan där information förs vidare in i cellen, som vi upptäckt själva. Antikroppar påverkar immuncellerna i olika grad och utmaningen består bland annat i att påverka dem så effektivt som möjligt. Vi har testat tusentals varianter av antikroppen och har nu ett antal huvudkandidater som vi går vidare med och förädlar.

Opublicerade fynd

För att en antikropp ska vara attraktiv och ha chans bli läkemedelskandidater krävs att den har många olika egenskaper. Bland de viktigaste är att den ska ha hög målsäkerhet, det vill säga att den effektivt hittar de celler i immunförsvaret man vill aktivera, och att den inte för snabbt bryts ner i kroppen.

Teamet har hittills studerat effekten av antikroppen som en behandling mot hudcancer.

– Hudcancer är en av de tumörtyper där just den här signalvägen är aktiv. Det finns ytterligare ett antal typer där vi upptäckt att signalvägen finns i mikromiljön, men dem har vi inte publicerat ännu, säger Andries Blokzijl.

Immunonkologi är som sagt ett mycket stort och attraktivt forskningsfält.

– Många jobbar med antikroppar, men vi är vad vi vet ensamma om just den här signalvägen.

Skyddar egna komponenter

Signalvägen i sig kan inte patenteras eller skyddas eftersom den är en del av den mänskliga biologin.

– Däremot kan man patentera vissa komponenter hos antikroppen, i det här fallet dess bindningsyta till immuncellen, som är vår egen uppfinning.

Nästa steg är att ta huvudkandidaten till klinisk prövning. Genagon AB har genomfört en emission för att finansiera det vidare arbetet – och marknaden för ett fungerande läkemedel är astronomisk:

Mångmiljardmarknad

– Immunonkologin är värd många tiotals miljarder dollar årligen och år 2022 beräknas det handla om 100 miljarder dollar globalt. För flera olika patientgrupper har utvecklingen av immunonkologi inneburit inte tidigare observerade behandlingsframgångar. Vi skymtar ett framtida kliniskt landskap, med ett myller av kombinationer av behandlingsalternativ. Vår roll handlar även om att navigera rätt till en nisch, där vår produkt erbjuder en verkningsmekanism som inte överlappar andra behandlingsstrategier, säger Andries Blokzijl.

Han beskriver samarbetet med Swelife som mycket värdefullt:

– Vi fick väldigt fin hjälp i samband med ansökan. För oss som litet team är det viktigt med helikopterperspektiv och det fick vi tack vare att Swelife ”tvingade” oss att tänka till och konkretisera oss kring bland annat upplägg och flöden.

Varför investera i er?

– Vi har en stark produktkandidat i en definierad nisch på ett växande fält inom immunonkologi.

Uppdaterad: 2018-09-28
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01460

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 1 000 000 kronor

Kontakt

Andries Blokzijl
andries@genagon.com

Fler berättelser
Lunds universitet
Lunds uni: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för individualiserad diabetesbehandling