Gesynta Pharma: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes

Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer.

Resultaten skall ge en bas för att kunna gå in i klinisk prövning i människa samt attrahera fortsatt finansiering.

Gesynta Pharma AB avser att, tillsammans med expertis från Swetox, fastställa att en mPGES-1 hämmare visar god kardiovaskulär säkerhet i en regulatorisk farmakologisk modell (hund). Denna undersökning kopplas till mätning av läkemedelskandidatens inverkan på eikosanoidprofil samt andra kärlpåverkande mediatorer för att erhålla ett mekanistisk konceptbevis.

Projektnummer

2018-00228

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

Gesynta Pharma AB.

Kontakt

PROJEKTLEDARE

Patric Stenberg
patric.stenberg@gesynta.se

Gesyntas hemsida

Fler berättelser
Unique collaboration to support the presence of Swedish innovations in Europe