Glactone Pharma: STAT3-inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer

Syftet med projektet är att utreda den biologiska mekanismen som gör att blockering av målproteinet STAT3 kan öka effekten av immunterapi för behandling av prostatacancer. 

Målet är att visa att ett läkemedel som blockerar STAT3 kan möjliggöra en effektiv immunterapi inom prostatacancer och därmed öppna upp ett nytt behandlingsalternativ för en sjukdom som idag inte svarar på immunterapi och som saknar kurativa behandlingar.

Vi förväntar oss att vi kommer att ha en fördjupad kunskap om verkningsmekanism som visar hur STAT3 inhibition relaterar till immunmodulerande processer och hur detta kan utnyttjas för öka effekten av immunterapi. Detta kan i sin tur bidra med förslag till effekt- och selektionsbiomarkörer som kan användas både i forskning och i kliniken. Att förstå verkningsmekanismen minskar riskerna för projektet då man bättre kan planera kommande studier tex att välja rätt dosering, rätt behandlingskombinationer och rätt patienter.

Projektet kommer att använda avancerade modeller av prostatacancer för att kunna studera interaktionerna mellan immunceller och cancerceller till följd av STAT3 blockering med Glactone Pharmas läkemedelssubstans. Varje projektpart kommer att bidra med expertis inom sitt huvudområde, vilket inkluderar läkemedelsutveckling, tumör-immunologi samt prostatacancer. Studierna kommer att börja med djurmodeller för att därefter arbeta sig mot cellulära och molekylära modeller. Resultaten kommer att sammanfattas för ett ge en bild av verkningsmekanismen.

Projektnummer

2018-00262

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017-18: 1 000 000 kr.

Huvudsökande organisation

Glactone Pharma Development AB.

Kontakt

Martin Johansson
martin.johansson@glactone.com

Glactone Pharmas hemsida