genomik

GMS: Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) koordinerar och utvecklar förutsättningarna för att Sverige ska kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin.

Genomik, det vill säga studie av vår arvsmassa, utgör en viktig komponent av precisionsmedicin och används ofta som diagnostisk metod för både ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer. Med hjälp av ny, kraftfull sekvenseringsteknik kan redan idag hela eller delar av arvsmassan analyseras på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektets hemsida

Projektnummer

2017-03416, 2019-05044

Stöd från Swelife

Swelife har beviljat 2 miljoner kronor i stöd under 2017–2018 och 11 miljoner kronor 2019-21.

Huvudsökande organisation

ScilifeLab

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.