Barn i superhjältedräkt. Grand Challenge projektet
Grand Challenge. Foto Steven Libralon

Arbetspaket 3 Grand Challenge, Prevention barnfetma

En del av projektet Prevention barnfetma

För att mobilisera samhället kring visionen om Noll barnfetma vid skolstart 2030 kommer projektet designa och genomföra en Grand Challenge.  

Vad är en Grand Challenge? 

Grand Challenge är en typ av innovationstävling som tidigare inte genomförts i Sverige och som syftar på att mobilisera en bredd av aktörer kring att generera olika typer av lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Så här går det till

Deltagare i tävlingen genomgår en tävlingsprocess med ett attraktivt pris som möjliggör för de bästa lösningarna att börja implementeras och skapa positiva effekter gällande barnfetma. I början av 2021 genomfördes en Grand Challenge, med målsättningen att generera systemförändrande lösningar som förflyttar oss mot visionen om Noll Barnfetma vid skolstart 2030. Fram till december 2021 utvecklas de vinnande idéerna i labb och testmiljö och under 2022 sker en uppskalning och marknadsintroduktion.

Mer info om tävlingen.

Bakgrund

Arbetet leds av RISE Research Institutes of Sweden som inom detta arbetspaket arbetar tillsammans med representanter från myndigheter, näringsliv, regioner och civilsamhälle.

Kontakt