Barn i superhjältedräkt. Grand Challenge projektet
Grand Challenge. Foto Steven Libralon

Arbetspaket 3 Grand Challenge, Prevention barnfetma

En del av projektet Prevention barnfetma

För att mobilisera samhället kring visionen om Noll barnfetma vid skolstart 2030 kommer projektet designa och genomföra en Grand Challenge.  

Vad är en Grand Challenge? 

Grand Challenge är en typ av innovationstävling som tidigare inte genomförts i Sverige och som syftar på att mobilisera en bredd av aktörer kring att generera olika typer av lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Så här går det till

Deltagare i tävlingen kommer genomgå en tävlingsprocess med ett attraktivt pris som möjliggör för de bästa lösningarna att börja implementeras och skapa positiva effekter gällande barnfetma.  

Mer info om tävlingen.

Bakgrund

Detta leds av RISE Research Institutes of Sweden som inom detta arbetspaket arbetar tillsammans med representanter från myndigheter, näringsliv, regioner och civilsamhälle. Under hösten 2020 är fokus på design och uppsättning av tävlingen.   

Kontakt

Fler berättelser
ContextVision: Ett AI-baserat digitalt beslutsstödverktyg för att identifiera och klassificera lungcancer