bebishand

Grand Challenge Prevent Childhood Obesity

Grand Challenge är en tävlingsdriven innovationsform som är ny för Sverige. Som form syftar Grand Challenge till att mobilisera aktörer att ta sig an en central samhällsutmaning. Inom ramen för detta projekt så använder vi den för att mobilisera engagemang att nå visionen om noll barnfetma vid skolstart 2030.

Grand Challenge Prevent Childhood Obesity riktar sig till organisationer eller grupper av individer som i team tar sig an samhällsutmaningen barnfetma med lösningar om hur barnfetma kan förebyggas och ge alla en jämlik hälsostart i livet.

Processen är tävlingsdriven. Det innebär att teamen kommer rankas under respektive fas. Urvalen kommer ske för att välja ut de team med lösningar som efter bedömning har störst potential att skapa effekt mot noll barnfetma vid skolstart 2030. Fokus på utmaningen är förebyggande hälsa, och scopet är småbarn, från tiden före graviditet till skolstart.

Processen inleds under 2021 och delas in i tre faser vilka pågår fram till 2022:

  1. Hackathon mars 2021
  2. Labb och testmiljö maj-december 2021
  3. Uppskalning och marknadsintroduktion hela 2022

Hackathon

Grand Challenge Prevent Childhood Obesity inleds med ett hackathon under mars 2021 med målet att samla team med nya idéer som har stor potential att motverka barnfetma hos barn innan de når grundskolestart. Hackathonet är ett samarrangemang med SAS Global Hackathon.

Under Hackathon-månaden utmanas teamet att utveckla sin idé till ett demonstrerbart koncept. Koncepten kommer efter hackathonet rankas genom kriteriebaserad utvärdering och vinnarna av presenteras vid en final. Till hjälp får lagen tillgång till avancerade analysverktyg, samverkansmiljö, digitala möten samt kunskap och data om barnfetma och förebyggande hälsoarbete.

Labb och testmiljö

Grand Challenge Prevent Childhood Obesity

Den andra fasen i Grand Challenge Prevent Childhood Obesity utgörs av en labb- och testmiljö till vilken ett urval av deltagande team i utmaningen bjuds in. Urvalet baseras på en kriteriebaserad utvärdering för att avgöra vilka koncept som bedöms ha störst potential att skapa effekt mot visionen noll barnfetma vid skolstart 2030.

Under fasen Labb och testmiljö utmanas teamen att utveckla sitt koncept till en testbar lösning. Till hjälp får lagen tillgång till ytterligare data och byggstenar, möjlighet att testa sin lösning i verksamhetsnära miljöer vilket till exempel kommer vara kommunal verksamhet eller i regioner.

Under våren kommer vi presentera ytterligare information om denna fas som beräknas starta i maj 2021 och pågå till december 2021.

Uppskalning och marknadsintroduktion

Den tredje fasen i Grand Challenge Prevent Childhood Obesity utgörs av aktiviteter med målsättningen att stödja ett sista urval av deltagande team att kunna skala upp sina lösningar i arbetet mot en marknadsintroduktion.

Även inför denna fas baseras urvalet på en kriteriebaserad utvärdering för att avgöra vilka koncept som bedöms ha störst potential att skapa effekt mot visionen noll barnfetma vid skolstart 2030.


Grand Challenge Prevent Childhood Obesity är en del av projektet Prevention barnfetma.