Göteborgs universitet, Vasaparken Foto GU
Göteborgs universitet, Vasaparken

GU Ventures: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

För att minska risken att utveckla diabetes typ 2 är det viktigt att inte ha för hög andel fett i levern. Det här projektet tar fram nya substanser som reglerar inlagring och förbränning av fett i levern.

– Behandlingsresultaten i djurmodeller är hittills mycket lovande, säger docent Margit Mahlapuu vid Göteborgs universitet.

De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett.

– Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat både i möss och i humana leverceller, säger Margit.

Ny verkningsmekanism

Idag är läkemedlet metformin oftast förstahandsvalet vid medicinsk behandling av typ 2-diabetes. Metformin har funnits på marknaden sedan 1970-talet. Att det fortfarande är förstahandsvalet säger något om att innovationstakten inom metaboliska sjukdomar har varit svag men också hur svår den här utmaningen är.

– Vår läkemedelkandidat har en annan verkningsmekanism i jämförelse med nuvarande behandlingar och kommer även kunna användas i kombination med andra, säger Margit.

Bevisad effekt

Hon beskriver stödet från Swelife, både i form av finansiering och coaching, som totalt avgörande för att man nu kunnat visa effekt i djur. Nu vill Margit Mahlapuu och kollegorna vidare:

– De närmaste stegen är att förbättra de farmakologiska egenskaperna och att göra orala beredningar av läkemedlet. Jag tror att vi kan göra första försök på människa inom fem år.

Varför investera i er?

– Vi kombinerar en unik uppfinning med ett terapiområde med mycket stor marknadspotential. Nya läkemedelsklasser inom typ 2-diabetes har en potential att förbättra vården för miljontals patienter, liksom att minska sjukvårdskostnadern. På så sätt kan vi underlätta för en av våra viktigaste samhällsutmaningar, såväl här i Sverige som globalt.

Uppdaterad: 2017-08-09
Intervjutext: Jörgen Olsson

Projektnummer

2016-00737

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: Innovativa 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

GU Ventures.

Kontakt

Margit Mahlapuu
margit.mahlapuu@gu.se

Fler berättelser
verifieringsmedel testa center
Seminarium: Verifieringsmedel på Testa Center