hållbara projekt en grupp som tittar ut över berg

Hållbara projekt

Här samlar vi best practice, guidelines och annat stöd om hur du som projekt kan arbeta med exempelvis hållbarhet, Agenda 2030, arbetsmiljö med mera. Fylls på efterhand.

Har du tips på länkar, kontakta karin.lilja@swelife.se.

Hållbar innovation

Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science med fokus på SME (pdf). Vinnova med flera.

Tillväxtverkets hållbarhetsguide

Agenda 2030

Matcha din innovation till Agenda 2030. Business Region Göteborg har tagit fram – tillsammans med en rad aktörer, bland annat Swelife – en smart grid som visuellt matchar olika life science-segmen till Agenda 2030-målen (pdf, ej WCAG-anpassad).

SDG Compass

UNDP: Business Call to Action

Arbetsmiljö

Att ha ett hållbart projekt kan också handla om att ha en sjyst arbetsplats där alla känner sig trygga och välkomna.

Digital tillgänglighet

Checklista från Vision

Webbriktlinjer från DIGG, för en tillgänglig webb

Kränkande särbehandling

Checklistor

Bok: Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Sexuella trakasserier

Webbverktyg som man kan använda i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier

hållbara projekt kan handla om mångfald

Jämställdhet och mångfald

I begreppet hållbarhet och hållbara projekt lägger vi på Swelife också jämställdhet – liksom de gör i Agenda 2030.

Jämställd rekrytering

Jämo – Trappan.

För hållbara projekt

IGAR – Recommendations for Integrating Gender Analysis into Research. Verktyg för genusanalys för alla stadier av forskningscykeln.

NOVA. Verktyg och metoder för normkreativ innovation.

Föreläsning om normkritik med Julia Jonasson på RISE (tack till Medtech4Health).

För innovationsstödjare

The Yes Way
Metoder och verktyg som behövs för att er organisation på egen hand ska kunna driva arbetet för ett jämställt och inkluderande innovationsstödsystem.

IoT Sveriges jämställdhetsstrategi. Med checklista.

Schyst företagsrådgivning (Region Värmland).

Verktyg A-Ö.

Tillgänglighet

Funktionsrätt Sveriges projekt Universell utformning har tagit fram en guide för universell utformning:

Rätt från början – universell utformning

EU-projekt som tagit fram en rapport om aktiv involvering i de globala målen:

The unsteady path (pdf).

FN-projekt som tagit fram förslag på indikatorer för uppföljning av konventionen för funktionshindrades rättigheter, med koppling till hållbarhetsmålen:

Bridging the gap.


Photo by Matt Heaton och Sharon McCutcheon on Unsplash