Health Support Sweden: Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma

Barnfetma är ett av de största hoten mot folkhälsa globalt. Behandling är resurskrävande och relationen mellan effekt och kostnad är idag ogynnsam. I Sverige får endast 10-20% av barn som har fetma vård vilket skapar ökat lidande och framtida kostnader. Vi utvecklar ett digitalt verktyg som syftar till att göra behandlingen mer tillgänglig och effektiv. Resultat från kliniska studier är lovande och vi önskar nu att verifiera verktygets praktiska nytta genom att använda systemet i klinisk praktik.

Vi förväntar oss att den nyöppnade kliniken ska kunna behandla fler patienter till en lägre kostnad per patient med bättre resultat jämfört med konventionell behandling som den är given Sverige och internationellt idag. Vi ska också skapa en plan för nationell och internationell expansion och utveckla betalningslösningar i samarbete med Stockholms läns landsting.

En ny klinik för barnfetmabehandling ska öppnas vid Sophiahemmet i Stockholm som kommer att ta emot patienter från hela Stockholms län med start första september, Martina Centrum för Vikthälsa. Klinikens vårdarbete ska koordineras med det nya digitala verktyget. Det kommer även genomföras en internationell marknadsbedömning för att bedöma potentialen i några viktiga marknader i EU. 

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

Health Support Sweden AB.

Kontakt

Love Marcus
love.marcus@healthdevelopment.se

Fler berättelser
Asgard Therapeutics: Förvandla huvud- och halscancer till immunceller – preklinisk validering och klinisk plan för TrojanDC