Emma Henriksson

Hej Emma Henriksson!

Emma Henriksson har en gedigen bakgrund som politiker, bland annat som ordförande i riksdagens socialutskott. Efter att ha lämnat politiken, arbetar hon nu med att förändra samhället på andra sätt. Ett är att vara nyvald styrelseledamot i Swelife.

Engagemanget för samhällsfrågor och välfärden kom tidigt. Emma Henriksson berättar att hon gick på förskolan med en kamrat som levde med en cp-skada, vilket gjorde att hon började fundera redan som ung över hur samhället kan skapa förutsättningar för alla.

Ville tidigt vara med och utveckla

– Det som fick mig att tippa över och bli politiskt aktiv var att jag blev förälder tidigt. Vi var sjutton och nitton år gamla när vi väntade vårt första barn. Då upptäckte jag att socialförsäkringsnätet inte var så finmaskigt som jag trodde. Det var den frågan som fick mig att gå in och lappa och laga i systemet. Jag ville vara med och utveckla. Sedan, när jag väl var engagerad politiskt, låg välfärdsfrågorna generellt nära.

Hon var gruppledare i riksdagen för kristdemokraterna 2012–15, och då fick hon arbeta med alla politikområden. Socialministern under den perioden, Göran Hägglund, var kristdemokrat, och därför blev det ett naturligt fokus på välfärdsfrågor. Under Emma Henrikssons tredje period i riksdagen var hon ordförande i socialutskottet. Vid valet 2018 valde hon att inte kandidera, och därmed lämnade hon politiken.

Tagit fram en strategi för äldreomsorg

Sedan dess har hon bland annat tagit fram en strategi för äldreomsorg på uppdrag för Sveriges kommuner och regioner, SKR, och i dag arbetar hon på kommunikationsbyrån Reform Society. Välfärdsfrågorna släpper hon inte, och Swelifes område – life science och hälsa – engagerar.

– Det är ett område där det sker otroligt mycket utveckling. I takt med att vi kan göra mer, och vi lever längre med våra sjukdomar och bristande hälsotillstånd, så ökar både förväntningarna från medborgarna och förutsättningarna att göra saker. Men resurserna växer inte i samma takt. Vi måste hela tiden vara noga med hur vi använder våra resurser och att skapa förutsättningar för att de ska räcka.

Välfärden ska komma alla till del

En drivkraft för Emma Henriksson är att välfärden ska komma alla till del. Spjutspetsprojekt ska standardiseras och kunna bidra till en jämlik vård.

– Vi måste få ner kostnaderna så att det kommer ut till alla oavsett om man har kraft att efterfråga det eller inte. Vi måste få ut ny kunskap i basverksamheterna.

Till Swelifes styrelse hoppas hon kunna nyttogöra den kunskap och de perspektiv hon fått genom politiken.

– Rent personligen är det alltid stimulerande att träffa experter som är villiga att dela med sig av sina kunskaper. Jag är även företrädare för en diabetesorganisation och jobbar med cancerfrågor i All.Can Sweden, så jag kan även lyfta patientperspektivet.


Här hittar du hela listan över styrelseledamöterna.