Hans Hägglund
Hans Hägglund

Hej, Hans Hägglund!

Hans Hägglund är ledamot i Swelifes styrelse sedan i våras. Han är nationell cancersamordnare på SKR och professor.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Jag blev tillfrågad av Swelife. Det känns som att jag kan bidra som läkare, men även som tidigare chef/ledare och nu som nationell cancersamordnare. Dessutom kan jag lära mig mer om life science i stort, förstå vilka frågor som är aktuella och ta med detta i arbetet med den nationella cacnerstrategin.

Vilka områden måste utvecklas för att visionen om ”noll cancer” ska kunna uppnås?

Prevention, organisation, chef/ledarskap och nationell styrning.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Hur vi gemensamt ska få igång vård och forskning samt vad vi kan lära och hur vi kan ställa om vården post-corona.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.