Hans Johansson
Hans Johansson

Hej, Hans Johansson!

Hans Johansson är ledamot i Swelifes styrelse sedan ett par år tillbaka.Till vardags arbetar är han styrelseaktiv inom life science, och han har tidigare haft ledande befattningar inom life science-branschen.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Life science-industrin och vården är tillsammans en mycket viktig samhällssektor. Sjukvården omfattar i Europa cirka 10-12% av BNP och är därmed en av de absolut största enskilda branscherna alla kategorier.
Sverige har en internationellt framgångsrik läkemedelsindustri genom arvet från Pharmacia och AstraZeneca. Vi har också en (i vissa nischer) framgångsrik industri för medicinsk teknik och vetenskapliga instrument som fortsatt kan vara viktiga i Sveriges framtida utveckling.
Swelife har med sin dubbla målsättning – att arbeta för en världsledande vård i Sverige och med att stödja den svenska life science-industrin – en kanske världsunik möjlighet att få 1+1=3, det vill säga om vi proaktivt kombinerar vår framstående och väldokumenterade forskning och sjukvård med entreprenörskap kan vi BÅDE säkerställa att svenska patienter kontinuerligt får tillgång till bästa möjliga vård via nya metoder och produkter OCH att svensk life science-industri kan utveckla bästa möjliga produkter baserat på bästa möjliga kliniska evidens.
Jag tror att samverkan mellan industrin och vården skulle kunna bli en riktigt kraftfull framgångsfaktor. Jag tycker därför att Swelife-initiativet är mycket lovvärt. Så när jag blev tillfrågad om jag ville engagera mig så var det lätt att säga ja tack!

Hur kan Sverige bli ännu starkare inom life science?

Genom ett enhetligare fokus och nationellt samarbete för att utveckla metoder, produkter och vårdprocesser inom områden som är viktiga för hela Sverige. Om vi kraftsamlar kan vi nå mycket långt i de områden vi fokuserar på, samtidigt som vi måste komma ihåg hur små vi är i ett internationellt perspektiv. Vi kan vara eller bli världsledande – men inte i allt!
I vissa områden ska vi satsa på att var ledande, i andra ska vi nöja oss med att vara duktiga på att implementera vad andra gör bättre än oss själva. Svaret på frågan är: prioritering och fokus!

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Att arbeta för att sjukvården i hela Sverige skall bli bättre och snabbare på att implementera nyheter och förbättringar. Hur kan svensk sjukvård bli mer snabbfotad vad gäller att anamma moderna ”best practise”?
Om vi lyckas med det kommer det våra svenska patienter till godo i form av bästa möjliga vård samtidigt som det hjälper svensk life science-industri att snabbare komma ut på marknaden med sina innovationer. Trots att life science-marknaden är i högsta grad global, kan snabb introduktion på hemmamarknaden i vissa fall vara avgörande för den kommersiella framgången. Implementation av nyutvecklade metoder och produkter tar ofta alltför lång tid och det leder bl.a. till att vissa investerare undviker sektorn på grund av att implementationen är så långsam.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.