Lilian Wikström
Lilian Wikström

Hej, Lilian Wikström!

Lilian Wikström sitter i Swelifes styrelse sedan några år tillbaka. Hon är vd för KI Innovations, disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Life science är en viktig bransch för Sverige och på många sätt en komplex  bransch. Swelife skapar ett forum där en bredd av aktörer samlas – från forskning, innovation, startups, industri, hälso-sjukvård och myndigheter och kan därför bidra med en övergripande bild och har förutsättningar som ingen annan aktör att ”connect the dots”.

Vad ser du som den största utmaningen för startups inom life science i Sverige?

Det akuta finansieringsläge många startups befinner sig i på grund av coronakrisen.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Att se intresset och engagemanget från allmänhetens sida – forskarna, uppfinnarna och sjukvårdspersonalen är våra hjältar nu och finns i tv och press jämt. Många unga söker till utbildningar inom life science, många har fått klart för sig hur viktigt och spännande det är att jobba med life science!


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.