Marika Hellqvist-Greberg
Marika Hellqvist-Greberg

Hej, Marika Hellqvist-Greberg!

Marika Hellqvist-Greberg är ledamot i Swelifes styrelse. Till vardags är hon senior rådgivare vid enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Swelife är en plattform för samverkan mellan aktörer inom life science där vi vill bidra.

Vilka är de största utmaningarna med kliniska studier i Sverige i dag?

Under den pågående pandemin blir det tydligt hur viktigt det är viktigt att kunna samordna stödstrukturer för att kunna genomföra kliniska studier. Vårdavdelningarna har fullt upp med att hantera den akuta situationen men vi måste samtidigt kunna genomföra kliniska studier för att testa nya terapier vilket blir en utmaning. Att då kunna samordna sig vad gäller till exempel forskningssjuksköterskor och andra stöd blir avgörande och här har vi sett att noderna inom kliniska studier Sverige har en viktig roll. Detta visar hur viktigt det är att vi samverkar i hela Sverige vad gäller kliniska studier över regiongränser och att vi kan se hela Sverige som möjligt att genomföra studier i.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Att vi klarar av att ha digitala möten och kan minska resandet och på så sätt minska avstånden mellan oss tror jag kommer ändra hur vi arbetar till något positivt. Sen vill jag vara optimist och tro att vi kommer lära oss bra saker och tvingas vara innovativa efter pandemin då resurserna i vården kommer vara små. Det kommer vara enormt stora utmaningar men här blir det ännu viktigare för Sverige att uppmuntra samverkan.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.