Hej, Örjan Norberg

Vi fortsätter vår lära-känna-intervjuserie med Swelifes styrelsemedlemmar genom att få Örjan Norbergs svar på tre frågor. Örjan är Swelifes 1:e vice ordförande och har varit med i Swelife från början. Till vardags är han enhetschef för enheten Innovation och forskningsanslag på Region Västerbotten.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Hälso- och sjukvården och life science-industrin i Sverige har båda stora utmaningar och är synnerligen viktiga för landets innevånare. För att förnya och förbättra behövs samarbete och där är Swelife en viktig aktör. Därför är det angeläget att vara engagerad.

Varför är digitalisering viktig för hälso- och sjukvården?

Digitalisering är ett verktyg att förnya och effektivisera hälso- och sjukvård i Sverige. Hitintills har vi inte utnyttjat den potential som finns i att använda nya effektiva digitala verktyg.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

För tillfället när detta skrivs så är det akut hur vi ska hantera den pågående pandemin både inom hälso- och sjukvården men också i samhället i stort. På längre sikt finns också stora utmaningar med hur vi som land ska ha råd att erbjuda alla patienter med sällsynta sjukdomar de fantastiska behandlingarna som cell- och genterapi kan innebära.


Vad är detta?

I våras valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.