Sofia Rydgren Stahle
Sofia Rydgren Stahle

Hej, Sofia Rydgren Stale!

Sofia Rydgren Stale är Swelifes andre vice ordförande. Hon är också andre vice ordförande Sveriges Läkarförbund, där hon också är ordförande utbildnings- och forskningsrådet. Till vardags arbetar Sofia som psykiater vid sjukhuset i Kristianstad.

Varför engagerar du dig i Swelife?

En av mina starkaste drivkrafter har alltid varit viljan att bidra till utveckling och förbättring. Som läkare för de individer jag möter och i min övergripande roll som förtroendevald för Läkarförbundet för hälso- och sjukvården och samhället i stort. För att nå framgång med utveckling och förbättringsarbete krävs bland annat uthållighet, strategiska prioriteringar och samverkan. Swelife är en viktig aktör i detta sammanhang med stort fokus på föra samman olika centrala aktörer och skapa viktiga ytor för samverkan. Målet är en hälsa i världsklass och tillsammans gör vi skillnad genom att vara drivande och konstruktiva.

Hur tar man bäst till vara på innovationer inom hälso- och sjukvården?

Här tror jag att det finns en stor potential att bli bättre. Det finns en stor vilja och nyfikenhet hos personalen som vi måste bli bättre på att ta tillvara. Alla som jobbar i hälso- och sjukvården vill utvecklas och göra ett bra jobb – i det ingår utbildning, fortbildning, forskning och innovationer. Tyvärr har många chefer i dag svårt att prioritera dessa delar av verksamheten. Om man på ett tydligare sätt skulle följas upp och bedömas utifrån hur väl man sköter den delen av uppdraget tror jag att prioriteringarna skulle förändras. Det gäller också att de som så att säga beställer vad hälso- och sjukvården ska göra blir tydligare och beställer att personalen får möjlighet till regelbunden fortbildning, att man ska delta i forskning och så vidare. Såklart måste man också skicka med pengar för dessa aktiviteter men det är snarare att se som en investering än en kostnad.
Sen är det ju svårt att inte nämna att det är en utmaning att vi har 21 regioner och 290 kommuner med olika förutsättningar.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

För tillfället upptas mycket av mitt arbete och mina tankar av den pågående coronapandemin. Det är en situation som är ny för de flesta av oss och som måste hanteras både här och nu och på längre sikt. Samtidigt ser vi en enorm kraftsamling från hela hälso- och sjukvården, akademin, näringslivet och resten av samhället som är positiv. Det kommer att vara spännande att följa vad detta för med sig och jag hoppas att vi kan ta med oss viktiga lärdomar. Det är ju väldigt tydligt att vi måste bli bättre på nationell samordning, att vi måste arbeta upp en bättre beredskap både vad gäller material och tillgång till vårdplatser och vi måste satsa mer på forskning, utbildning och utveckling.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.