Stefan James Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi Professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) Foto. Mikael Wallerstedt BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

Hej, Stefan James!

Stefan James är härnäst i vår lära-känna-intervjuserie med Swelifes styrelsemedlemmar. Stefan är professor i kardiologi vid Uppsala universitet och arbetar på Uppsala Clinical Research Center (UCR). Här är hans svar på tre frågor:

Varför engagerar du dig i Swelife?

Jag vill på olika sätt försöka att stärka medicinsk forskning och utveckling i Sverige. Vi är ett litet land som tack vare ett väl fungerande samhällssystem, stimulans av forskning och utveckling och samarbete kan hålla oss väl framme i internationell konkurrens. Vi lever i en tid då vetenskap och fakta ifrågasätts och egoism och kortsiktig personlig vinning premieras. Genom att samlas i nationella satsningar kan vi öka Sveriges framgångar inom medicinsk forskning och utveckling.

Varför är det viktigt att utveckla den kliniska forskningen?

Vi behöver mer forskning av frågor som direkt påverkar vården av patienter. Endast en minoritet av alla behandlingar som ges inom vården är evidensbaserade. Det betyder att de flesta behandlingar du och jag får som patienter har osäkra effekter och bieffekter. Jag tror att alla patienter vill veta om diagnos och föreslagna behandlingar är verksamma. Med mer evidens kan vi ta bort behandlingar som inte fungerar som förväntat, se till att fler får de behandlingar som fungerar och effektivisera vården.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Sveriges unika möjlighet att använda offentliga register och specifika kvalitetsregister för att beskriva sjukdomar, utveckling och att genomföra prospektiva randomiserade behandlingsstudier. Och den förmåga och vilja svensk forskning och sjukvård har att samarbeta kring viktiga forskningsstudier.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.