Sylvie Bove
Sylvie Bove

Hej, Sylvie Bove!

Sylvie Bove är ledamot i Swelifes styrelse sedan i vintras, men har tidigare engagerat sig bland annat genom att medverka i vårt tidigare Advisory Board. Till vardags är arbetar hon som chef för affärs- och innovationsområde hälsa och life science på RISE. Tidigare har Sylvie bland annat arbetat  som vd för EIT Health.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Sverige, som många länder i västvärlden, har stora utmaningar när det gäller hälso- och sjukvården på grund av en åldrande befolkning, svårare tillgång till nya behandlingar, ökad press från kronisk sjuka och så vidare. Samtidigt som man vill behålla en vård av högsta kvalitet och fortsätta satsa på life science-industrin.
För att lösa dessa utmaningar och behålla en stark och konkurrenskraftig industri, behöver vi aktörer som fokuserar på samverkan och hjälper till att fokusera krafterna på viktiga satsningar. Swelife är en sådan aktör. Swelife-styrelsen representerar alla olika delar av systemet: genom dialog och fokusering kan vi bidra till att säkra att patienter i Sverige också i framtiden får tillgång till den bästa vården.

Du har ju jobbat med innovationer inom life science både på Europanivå och i Sverige. Hur står sig Sveriges life science-startups internationellt?

Som vd för EIT Health fick jag insyn i många delar av life science-innovationssytemet i Europa, och jag förde samtal med en del modiga och innovativa regioner. Det saknas inte innovationskraft och jag mötte många spännande innovativa små bolag genom EIT Healths accelerator och innovationsprogram.
Men även om vi har innovativa bolag, så kan de inte ensamt effektivisera systemen, introducera nya behandlingar och så vidare. De behöver samarbeta med andra delar av systemet för att få tillgång till kompetens och hjälp med implementering. Det är till exempel inte alltid lätt för små bolagen att komma i kontakt med sjukvården för att testa nya lösningar: för det behövs det bra och tillgängliga testbäddar. Eller att utveckla nya mediciner: de behöver tillgång till industrikompetens och infrastrukturer. När de väl kommit över alla hinder ska de ha en betalande kund som ofta är en offentlig aktör; även där behövs det hjälp med att underlätta testning och implementering av nya, innovativa lösningar som kan effektivisera vården och säkra patienternas tillgång till en modern vård av högsta kvalitet. Också nya betalnings-, utfalls- , och samarbetsmodeller behövs. Detta jobbar jag med på RISE idag.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Coronakrisen har ställt saken på sin spets. På ett sätt tycker jag det är bra, för att brister i systemet har blivit mer synliga och vi har sett en ökad öppenhet för dialog och testning av nya lösningar, inte minst digitala. Jag hoppas att vi kan ta vara på denna ”sense of urgency” och tillsammans identifiera de områden och lösningar vi ska prioritera i de närmaste åren för att påskynda den förändring och förbättring vi vill se i vården. Detta borde i sig också medföra en öppenhet för att testa nya lösningar vilket borde gynna mindre och större företag. En större grad av samverkan och fokus , för att utveckla, testa och implementera nya lösningar,  tillsammans med patienter, regioner och kommuner som behöver dem.


Vad är detta?

Våren 2020 valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.