Implementationsverktyg på bilden en persn som skriver på dator

Implementationsverktyg för digitala lösningar

Projektet syftar till att utveckla ett svenskt implementationsverktyg för att mäta beredskap för implementering och användning av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården, dvs i en svensk kontext.

Användningen av digitala lösningar ökar och det finns olika grad av mottaglighet för integrering av lösningarna. I projektet kommer vi att fokusera på beredskap för förändring – det vill säga att ta emot och införa digitala lösningar – vilket kräver ett förändrat arbetssätt. Vi kommer att göra detta inom den svenska primärvården. Mer specifikt kommer vi att utveckla ett svenskt anpassat verktyg som konkret kan tillämpas för att kartlägga upplevda möjligheter och hinder för förändrade arbetssätt både avseende faktorer på individ och organisatorisk nivå.

Implementationsverktyget ska kunna mäta förändringsbenägenhet i hälso- och sjukvården vid införande av digitala lösningar.

Förutom verktyget tillkommer en checklista för att skapa förändringsbenägenhet i den organisation som står inför införandet av digitala lösningar. Ett strukturerat verktyg underlättar för personer i verksamheten att få kunskap om och förstå vilka aktiviteter som behöver genomföras i samband med införandet av digitala lösningar för att nå framgång.

Eftersom vårdpersonal spelar en nyckelroll för att införandet av nya arbetssätt ska göras framgångsrikt, är ett nytt implementationsverktyg för att mäta förändringsbenägenhet av värde i hälso- och sjukvården för att kunna ta grundade beslut kring hur införandet av den digitala lösningen ska genomföras. Resultatet från en mätning kring beredskap av förändring resulterar i kunskap kring vilka aktiviteter som behöver prioriteras vilket gör införandet mer effektivt, tids och kostnadsbesparande.

Projektnummer

2018-04482

Stöd från Swelife

499 545 kronor.

Huvudsökande organisation

Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Solna

Tidsram

November 2018-december 2019.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.