Innovationsprojekt

Swelifes finansierade innovationsprojekt från A till Ö.

Klicka här för att söka bland alla projekt.

 • Ablemind-metoden: Skapar värde inom vården av psykisk hälsa med datadrivna insikter. 2022-03505. WordDiagnostics AB
 • ACTsmart. 2018-00254 Karolinska Universitetssjukhuset
 • Additive Multiple Labeling Cytochemistry (AMLC) – en ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom. 2015-04773 MEDETECT AB
 • AdhFix – Ljushärdade kompositplattor för fixering av komplicerade handfraktur. 2021-04893 Biomedical Bonding AB
 • AI-baserad prediktion av blodtrycksfall vid kirurgi. 2021-04837 KTH
 • AI-baserad verktyg för individuell optimering av behandling mot depression. 2021-04844 NorthernLight Diagnostics AB
 • An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer. 2018-00184 ContextVision AB
 • An innovative, effective and tolerable epigenetic cancer therapy for orphan cancer indication. 2019-05436 Redglead
 • Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer. 2018-00274 EDS Exosome Diagnostic Systems AB
 • Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes. 2019-05428 Lunds universitet
 • Artifact free ECG. 2021-04840 Piotrode Medical AB
 • Aurora Life Sciences. 2016-00763 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
 • Behandling av plack-psoriasis med en topikal plasminogenbindningshämmare, EP0003. 2017-01400 Emeriti Pharma AB
 • Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling. 2019-05429 Toleranzia
 • Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer. 2016-00294 Uppsala universitet
 • BioS: Nästa generations behandling av acute respiratory distress syndrome (ARDS). 2021-04814 in2cure AB
 • Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter. 2015-01200 Ilya / Uppsala universitet
 • Bioterapeutika med immunpåverkande egenskaper för att accelerera sårläkning hos diabetespatienter. 2014-05171 Ilya / Uppsala universitet
 • Cancerdetektion via CRISPR-baserad mutationsanalys i grafenchips. 2020-04733 ChalMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
 • CellRACE – Verktyg för Avancerad Cancerdiagnos. 2015-04754 Karolinska Institutet
 • Clinical investigation of loopbrush-assisted fine-needle aspiration of pancreatic cysts. 2022-03440. Kungliga Tekniska Högskolan – KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap
 • Colorectal cancer prognostic biomarker test. 2015-04743 Umeå Biotech Incubator AB (Hiloprobe)
 • Companion diagnostics för en TGFß-riktad banbrytande terapi mot invasiv metastatisk cancer. 2020-04793 Metacurum
 • Diagnostisk metod för tidig upptäckt av äggstockscancer via detektion av flyktiga gaser i blodplasma. 2022-03464. VOC Diagnostics AB
 • Digitala tvillingar i sjukvården: modellvalidering, co-design och klinisk utvärdering. 2020-04711 Linköpings universitet
 • Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering. 2018-00213 Health Support Sweden AB
 • Diskoplastik med mjukt cement. 2021-04882 Inossia AB
 • Distansbaserad multimodal diagnos och monitorering av Parkinsons sjukdom och essentiell tremor. 2020-04805 Lunds universitet
 • Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården. 2019-01502 CAPIO NÄRSJUKVÅRD AB
 • Distansmonitorering av Reumatodartrit (DH). 2021-04904 Region Örebro Län
 • DOGS- Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer. 2015-04740 Skånes universitetssjukhus
 • Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi. 2018-00223 SARomics Biostructures AB
 • EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi. 2018-00195 Meloq AB
 • Elypta Platform for Improved Prognosis of Muscle-Invasive Bladder Cancer. 2020-04792 Elypta
 • En ny behandling av allvarliga infektioner orsakade av enterovirus och respiratoriskt syncyticalvirus hos barn. 2020-04726 Curovir
 • En ny läkemedelsbehandling för den mitokondriella sjukdomen Leighs syndrom. 2018-03231 NeuroVive Pharmaceutical AB / Abliva
 • En ny strategi för läkning av bensår. 2017-01406 Instagraft AB (s2Medical)
 • En ny terapi mot typ 2-diabetes. 2014-05281 RED GLEAD DISCOVERY AB
 • En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes. 2016-00737 Göteborgs Universitet GU Ventures
 • En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner. 2019-01526. Gedea Biotech AB
 • En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner. 2018-00275. Gedea Biotech AB
 • En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svamp -och bakterieinfektioner. 2022-03444. Gedea Biotech AB
 • En plattform för diagnostik, förebyggande och behandling av tandem-repeat expansionssjukdomar. 2021-04815 Karolinska Institutet
 • Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi. 2017-01416 Skånes universitetssjukhus
 • Ett innovativt instrument för biopsi och behandling av förändringar i bröstvävnad. 2022-03461. Resitu AB
 • Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer. 2019-01525 Uppsala universitet
 • Ett revolutionerande sätt att behandla typ 2-diabetes. 2017-03592 ATROGI AB
 • Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg. 2015-01228 ATROGI AB
 • Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar. 2017-01386 Karolinska Institutet
 • Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet. 2019-05438 Karolinska Institutet
 • Fler och tidigare. Digital kaskadscreening för att hitta och diagnostisera fler patienter tidigare. 2020-04691 Health Solutions
 • Framtagande av ett digitalt och självinstruerande hemmatest för olika typer av astma. 2019-01467 Medituner AB
 • Framtiden inom diagnostik och behandling av cancer. 2020-04743 RiSE Research Institutes of Sweden AB
 • Funktionell individanpassad diagnostik med ZTX(R) plattformen inom urinblåsecancer. 2020-04728 Linköpings universitet
 • Funktionell Proteshylsa. 2017-01462 Högskolan i Borås
 • Förvandla huvud- och halscancer till immunceller: preklinisk validering och klinisk plan för TrojanDC. 2020-04744 Asgard Thx
 • Gemensamt projekt för att utveckla en ny medicin mot atopiskt eksem. 2021-04906 TIRMED Pharma AB
 • Imaging-omics – digital och multiplex vävnadsanalys för bättre medicinsk diagnostik. 2020-04702 Lunds universitet
 • Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi. 2018-00268 RISE Research Institutes of Sweden AB
 • In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology. 2017-01460 Genagon THERAPEUTICS AB
 • Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar. 2017-01413 RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes. 2014-05215 AGNOSTIC TECHNOLOGY AB
 • Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment. 2017-01465 Joint Academy / Lunds universitet
 • Innovation av system för tidig upptäckt av lungskada under respiratorbehandling. 2020-04690 Pexa
 • Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi. 2017-01399 Umeå universitet
 • Integration av drönare för akutmedicinska leveranser. 2020-04734 Everdrone
 • Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård. 2019-05402 Phoniro
 • Internationell validering av digitalt stödsystem för behandling av barnfetma. 2019-05513 Evira
 • Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1. 2014-05106 CORLINE BIOMEDICAL AB
 • Klinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension. 2018-03228 ATTGENO AB
 • Klinisk utveckling av ett AI-system för automatiserad diagnos och Gleason gradering för prostatacancer. 2022-03504. Clinsight AB
 • Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika. 2018-00260 Astrego Diagnostics AB
 • Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud. 2017-01439 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
 • Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter. 2018-03239 SAGA DIAGNOSTICS AB
 • MEET: coMmunication cEll gEne Therapies. 2020-01815 RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Microcalorimetrics for precision diagnostics of orthopedic infections (CAL- ORTHO). 2022-03477. Symcel AB
 • MIDOR- Molekylär Imaging för Differentiering av Onkocytom från Renal cancer. 2015-01080 Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor. 2019-05422 Uppsala universitet
 • Mini-hjärnor för AI-baserad läkemedels-screening för förbättrad utkomst vid kliniska studier av hjärnsjukdomar. 2020-04755 Brainzell
 • Mobilapplikation för kvantifiering och estimering av hyperkinesi. 2021-04894 Stardots AB
 • MRT-baserad 3D-rekonstruktion av ryggraden. Optimering för digitala planerings och guidesystem. 2022-03472. Västra Götalandsregionen – Ortopedi, område 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML. 2018-00257 Karolinska Institutet
 • Multimodal visualisering av mikrocirkulationen. 2017-01435 Linköpings universitet
 • Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi. 2019-01522 Perimed Aktiebolag
 • Neuromuskulär styrning av robotben. 2018-03235 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
 • New cell-on-chip technology improves allergy diagnostics. 2015-00983 Karolinska Institutet
 • Novel diagnostic tests for PDAC in high risk groups. 2017-03579 IMMUNOVIA AB (PUBL)
 • Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1 inhibitorer. 2015-01253 Karolinska Institutet
 • Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer. 2018-00174 Umeå Biotech Incubator AB
 • Ny behandlling av antibitokaresistenta infektioner. 2019-05491 Quretech
 • Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter. 2017-01451 Syntach AB
 • Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter- Steg 2. 2018-03223 Syntach AB
 • Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit. 2017-01452 Vacara AB
 • Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt. 2019-05520 Lunds universitet
 • Ny, förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite®. 2016-00787 DISRUPTIVE MATERIALS AB
 • Nya metoder för diagnostisering, prognostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit. 2016-00859 Karolinska Institutet
 • Nya modulatorer av Abeta42 syntes – Vägen mot en ny behandlingsterapi i Alzheimers sjukdom. 2016-00838 Sinfonia Biotherapeutics AB
 • Nya modulatorer av Abeta42 syntes – Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers sjukdom. 2017-03582 AlzeCure Pharma AB
 • Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter. 2015-01222 Lunds universitet
 • Nytt automatiserat instrument för snabb diagnos och behandling av cancer och sjukdom i matstrupe, mage och tarm. 2022-03434. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE
 • Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD. 2017-01446 Opatus AB
 • OGG1 inhibitorer mot akut lungskada. 2018-03232 Oxcia AB
 • Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad. 2018-00252 NEOSS AB
 • Optimala patientflöden i akutvårdskedjan. 2020-04713 Västra Götalandsregionen
 • Optiskt teknik för navigation vid neurokirurgi. 2017-01402 CNS Nordix AB
 • OXC-101: en ny behandling för AML. 2022-03513. Oxcia AB
 • PACE – Med stöd av co-design och hemmonitorering stärks cancerpatienters autonomi och trygghet. 2020-04701 Tamro
 • Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa. 2015-01218 Karolinska Universitetssjukhuset
 • Patientnära molekylärdiagnostik för snabb, pålitlig och multiplex detektion av biomarkörer. 2022-03485. Videm AB
 • Patientspecifik Käk & Tungfixation för cancer patienter som genomgår strålbehandling. 2017-01457 YOURRAD AB
 • Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system. 2017-01444 Bioreperia AB
 • Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension. 2017-01523 Karolinska Universitetssjukhuset
 • Preklinisk utveckling av MTHFD2 hämmare för behandling av cancer. 2021-04817 One-carbon Therapeutics AB
 • Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAND567 in pediatric cancer. 2017-01467 Kancera AB
 • ´Rapid share´- realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta bakteriers spridning. 2017-01443 1928 DIAGNOSTICS AB
 • Rapidshare 2: Datadelningstjänst för smittspårning. 2018-03241 1928 DIAGNOSTICS AB
 • Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT). 2019-01472 Bactiguard AB
 • RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL. 2022-03487. Arcede Pharma AB
 • Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom. 2016-00798 Uppsala universitet
 • Ryggskolan. 2018-00226 RYGGSKOLAN RSMMR AB
 • Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom. 2019-01458 Lunds universitet
 • Sidekick: Ett evidensbaserat, kostnadseffektivt och underhållande motiveringsverktyg mot typ-2 diabetes. 2014-05214 Goodlifeme AB (Sidekick)
 • Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid organtransplantation och kärlkirurgi. 2017-03583 Corline Pharma AB
 • Smart dostjänst – Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering. 2017-01464 Mevia AB
 • Smart strumpa för integrerad kontroll av blodflöde och prevention av blodpropp. 2019-05479 Region Stockholm
 • Snabbare diagnos och korrekt prognos för reumatoid artrit. 2022-03476. Vacara AB
 • Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA. 2017-01441 Navinci DIAGNOSTICS AB
 • Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine. 2018-00180 Uppsala universitet
 • Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID? 2018-00228 Gesynta Pharma AB
 • Spinal fusion – ny teknik. 2020-04685 SLU
 • Stamcellsterapi av covid-19-relaterad ARDS. 2020-04752 Xintela
 • STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer. 2018-00262 Glactone Pharma Development AB
 • Stealth needle. 2018-00187 Xaga / Saga surgical
 • Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer. 2016-00764 Karolinska Institutet
 • StrokeAlarm Klinisk studie. 2019-05470 Uman Sense
 • Strokeprevention genom precisionsdiagnostik av förmaksflimmer med AI-modell. 2022-03484. Zenicor Medical Systems AB
 • Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik. 2019-01528 Piotrode Medical AB
 • Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo. 2017-01360 NeuroVive Pharmaceutical AB / Abliva
 • Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel. 2014-05134 Lunds universitet
 • Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma. 2019-01441 BEACTICA THERAPEUTICS AB
 • System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård. 2017-01394 Neosense TECHNOLOGIES AB
 • Tankestyrd benprotes. 2017-01471 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
 • Tendo OneGrip – a robotic assistive medical device for spinal cord injury patients. 2022-03458. Tendo AB
 • Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling. 2019-01463 INERVENTIONS AB
 • The Safelock AML project. 2021-04898 Rarity Bioscience AB
 • Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö. 2015-01246 Lunds universitet
 • Ultrakänslig och kostnadseffektiv diagnostik för AML. 2019-01464 Uppsala universitet
 • Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer. 2019-01431 TATAA Biocenter AB
 • Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom. 2018-00177 Karolinska Institutet
 • Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar. 2019-01534 Karolinska Institutet
 • Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel. 2019-05480 Atley / Alpha Therapy Solutions
 • Utveckla och validera AI i befintliga patientflöden för hudcancer. 2021-04825 Gnosco AB
 • Utveckling av en ny unik sjukdomsspecifik behandling för ANCA-vaskulit. 2022-03433. Toleranzia AB
 • Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa. 2018-00217 PRESSCISE AB
 • Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism. 2015-01219 Kancera AB
 • Utveckling av AQP9-inhibitorer för förbättrad behandling av diabetes och prevention av komorbiditeter. 2018-03226 Apoglyx AB
 • UTVECKLING AV BIOLOGISKT LÄKEMEDEL FÖR ORALA INDIKATIONERNA PERIODONTIT OCH PERI-IMPLANTIT. 2019-01498 Omnio Aktiebolag
 • Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning. 2019-01443 CAPITAINER AB
 • Utveckling av en biomarkörtest för preoperativ diagnostik av ovarialcancer. 2017-03586 Uppsala universitet
 • Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer. 2015-04733 Reccan / Lunds universitet
 • Utveckling av ett in vitro diagnostiskt testformat för individanpassad behandling. 2017-03576 Pelago Bioscience AB
 • Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för individualiserad diabetesbehandling. 2014-05290 Lunds universitet
 • Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion. 2016-00748 GU Ventures – Simplexia
 • Utveckling av MedON för atopisk dermatit. 2016-00777 TirMed/ Stockholms universitet
 • Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med typ 1 diabetes. 2014-05122 Akademiska Sjukhuset
 • Utveckling av nytt test för tidig detektion av pankreascancer. 2021-04816 RECCAN AB
 • Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer. 2015-04755 Karolinska Institutet
 • Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell. 2016-00762 Uppsala universitet
 • Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA. 2019-05482 Algodx
 • Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell. 2017-01436 CERENO SCIENTIFIC AB
 • Validation of a biological candidate drug. 2018-00214 LIPUM AB
 • Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran. 2016-00837 Lunds universitet
 • Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran. 2017-03575 Lunds universitet
 • Validering av in vitro diagnostiska applikationer av CETSA metoden. 2015-04718 Pelago Bioscience AB
 • Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom. 2017-01370 Alzinova AB
 • Verification of a novel solid-state electronic glucose sensor. 2014-05123 ASCILION AB
 • Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity. 2018-00245 ASCILION AB
 • Verifiering av ny teknologi i biologisk läkemedelskandidat. 2017-03573 Ilya / Uppsala universitet
 • Virtuell Biopsi med med MRI. 2017-01229 RANDOM WALK IMAGING AB
 • Ytbelagda metallimplantat för förbättrad rörlighet efter handkirurgi. 2019-05441 DendroPrime / KTH
 • Övervakning i lungor med ljusförstärkning. 2022-03489. Lunds universitet – Lunds Tekniska Högskola Fysiska institutionen