Två barn tittar på en skrift. Foto Adam Winger Unsplash
Hackathon avgjort. Foto Adam Winger/Unsplash.

Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord

Nu är finalen i hackathonet i Sveriges första Grand Challenge avgjord. Totalt tolv team presenterade koncept som tar sig an samhällsutmaningen barnfetma. Bland de koncept som går vidare till fas två i Grand Challenge finns flera innovativa lösningar med stor potential att vidareutvecklas och skalas upp för marknadsintroduktion. Vinnare blev ett koncept som hjälper familjer att leva mer hälsosamt.

Grand Challenge är en typ av innovationstävling som tidigare inte genomförts i Sverige. Konceptet handlar om att mobilisera en bredd av aktörer att generera olika typer av lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Bakom Grand Challenge Prevent Childhood Obesity står projektet Prevention barnfetma som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Swelife. Projektet genomförs i samarbete med individ- och patientföreträdare, kommuner och regioner, akademin, myndigheter, näringsliv och ideell sektor. Visionen för det 10-åriga projektet är noll barnfetma vid skolstart 2030 och att alla barn får en jämlik hälsostart i livet.

Tolv av sexton lag i mål

Första delen av Grand Challenge har utgjorts av ett hackathon som samarrangerats med SAS Global Hackathon under mars. Teamen har fått arbeta vidare på sina idéer till mer utvecklade koncept. Till hjälp har de haft tillgång till avancerade analysverktyg, samverkansmiljö, digitala möten samt kunskap och data om barnfetma och förebyggande hälsoarbete.

– Att hela tolv av sexton anmälda lag tog sig i mål och lämnade in välgjorda koncept för bedömning av juryn är verkligen en stor succé. Att det blivit en sådan framgång beror både på en gedigen insats från teamen och stort engagemang från projektets partner och även andra aktörer utanför projektet, säger Anders Hjalmarsson Jordanius, enhetschef för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System som leder arbetet med Grand Challenge.

– Det är och har varit en förmån att vara teknik- och analysplattform för Swelife Grand Challenge, säger Ulf Hertin, rådgivare Healthcare på SAS Institute. Hälsa är som alla vet en färskvara och något som ständigt behöver förvaltas. Den bästa sjukvården är ju den som aldrig behöver ges men då behöver vi utvinna kunskap och visdom med hjälp av avancerad analys och AI av data som finns om oss individer och samhällen, något som Swelife Hackathon team verkligen visat stor innovation och kunskap kring.

Namnkunnig jury

Koncepten har bedömts av en namnkunnig jury som har letts av Ebba Carbonnier, portföljansvarig för nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa på Swelife och huvudprojektledare för Prevention barnfetma.

– Alla tolv koncepten adresserar projektets vision på ett mycket bra sätt, men tack vare jurymedlemmarnas gedigna arbete har vi – utifrån urvalskriterier som värdeskapande, skalbarhet och möjlig affärsverksamhet – nu valt ut de koncept vi ser har störst potential, berättar Ebba Carbonnier.

Vinnare korad

Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord
Family Wellbeing är en app som redan finns på välkända plattformar.

Under torsdagskvällen korades vinnaren Family Wellbeing, som är ett koncept för en app som på ett enkelt och roligt sätt hjälper familjer att leva mer hälsosamt. Tanken är att familjer får inspiration inom träning, mat och mentalt välmående på ett lekfullt sätt där de samlar poäng och får belöningar.

– Family Wellbeing engagerar hela familjen och har en inbyggd Call to action som inte bara informerar utan motiverar och triggar beteendeförändring med hjälp av gamifiering och belöning. Jurygruppens bedömning landade i att den här appen kommer man att vilja använda när konceptet har vidareutvecklats, förklarar Ebba Carbonnier.

Grand Challenge går in i ny fas

Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord
Early Impact är en app för förstagångsföräldrar.

Den andra fasen av Grand Challenge tar vid nu. Den pågår från maj till december 2021 och utgörs av en labb- och testmiljö. Under den här perioden utmanas de utvalda teamen att utveckla sina koncept till testbara lösningar och bevisa deras potential att förebygga barnfetma. Till sin hjälp får lagen tillgång till ytterligare data och byggstenar, och möjlighet att testa sin lösning i verksamhetsnära miljöer, vilket till exempel kommer vara kommunal verksamhet eller i regioner.

– Den 11 maj får samtliga team som deltagit i hackathonet återkoppling på sina presentationer. Då avslöjar vi även de team förutom topp 3 som bjuds in att medverka i den andra fasen i Grand Challenge. Utgångspunkt för inbjudan till fas 2 är bedömningen av bidragen vilket inkluderar några wildcards. Vi kommer även ha en öppen ingång som möjliggör att lag som inte var med i Hacket kan få komma med om plats finns. Mer information kommer publiceras på swelife.se i maj, säger Anders Hjalmarsson Jordanius.

Topp 3 Prevention barnfetma Hackathon 2021

Plats 1 – Family Wellbeing: ett koncept för en app som på ett enkelt och roligt sätt hjälper familjer att leva mer hälsosamt. Tanken är att familjer får inspiration inom träning, mat och mentalt välmående på ett lekfullt sätt, och de samlar poäng och får belöningar.

Plats 2 – Early Impact: ett koncept med en app för förstagångsföräldrar och en webb-baserad plattform för aktörer inom hälsovården. Konceptet underlättar hälsosamma val och dialog under och mellan besök inom exempelvis mödrahälsovården.

Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord
Digital tvilling. Ett koncept som tar digitaliseringen ett steg till.

Plats 3 – Digital Community Twin: Konceptet innebär något helt nytt. Det saknas ofta möjligheter att följa upp, testa, utvärdera och simulera effekter av möjliga insatser inom exempelvis vården. Genom en så kallad digital tvilling skapas möjligheter för kommun och regioner att datadrivet testa och simulera möjliga insatser. Förhoppningsvis kan konceptet även öka tillgången till nyckeldatakällor.

Jurymedlemmar Prevention barnfetma Hackathon 2021

 • Ebba Carbonnier, portföljansvarig Skalbara lösningar, Swelife, juryns ordförande
 • Shampa Bari, Director Innovation Ecosystems, Ericsson
 • Kenneth Bengtsson, ordförande i flera styrelser och tidigare vd för ICA, Svenskt Näringsliv och Svensk Handel
 • Simon Rundqvist, överläkare inom barnmedicin och ordförande nationellt programområde Barn och Ungdomars hälsa inom Nationella kunskapsstyrningen
 • Sofie Singbrant Söderberg, Senior Programme Lead, Novo Nordisk Foundation
 • Ylva Trolle Lagerros, docent och överläkare, Överviktscentrum, Karolinska institutet 
 • Jenny Vinglid, generalsekreterare HOBS

Kriterier för urval av topp 3

 • Relevans för visionen: I vilken utsträckning stödjer konceptet att visionen att förhindra barnfetma vid skolstart uppfylls?
 • Värdeskapande: I vilken utsträckning bidrar konceptet till intressenternas behov och önskemål i en svensk miljö?
 • Innovation: I vilken utsträckning är konceptet innovativt? Det vill säga besitter såväl originalitet som potential att skapa värde.
 • Skalbarhet: I vilken utsträckning är det föreslagna konceptet möjligt att 1) införa på en marknad, 2) skala upp för att nå önskad effekt?
 • Lönsamhet: I vilken utsträckning är det möjligt att skapa en framgångsrik hållbar affärsverksamhet för det föreslagna konceptet?