Evira: Internationell validering av digitalt stödsystem för behandling av barnfetma

Evira är ett digitalt supportsystem för behandling av barnfetma som i kliniska prövningar dramatiskt förbättrat behandlingsresultatet utan att vården blir signifikant dyrare jämfört med svensk standardbehandling. Vår målsättning är att utveckla och utvärdera den blivande kommersiella produkten.

Vi ska verifiera systemet internationellt i en randomiserad klinisk multicenter prövning i Europa och utifrån erfarenheterna från studien och andra marknadsanalyser ska vi identifiera bästa första-land för internationell etablering.

Förväntade effekter och resultat

Evira möjliggör effektivare och billigare vård av barnfetma vilket leder till att fler barn kan få adekvat behandling och därmed bättre psykisk och fysisk hälsa samt bättre skolgång. Detta leder dessutom till stora samhällsvinster.

Evira bidrar till en mer jämlik vård då behandlingen kan genomföras även om familjen bor långt från vårdgivaren. Eftersom vården kan bedrivas på distans så kan även resurssvagare familjer erbjudas vård på lika villkor.

Vi ska visa att detta gäller även i andra kulturella miljöer med denna RCT och utveckla samarbete med internationella aktörer

Planerat upplägg och genomförande

Evira ska verifieras internationellt. Vissa nya delar behöver tillföras för att Evira ska klara en internationell kommersialisering. Vår plan är att

  1. implementera algoritmer för att tidigt identifiera behandlingssvikt, dvs barn som behöver extra stöd eller annan behandling och validera dessa algoritmer och funktionalitet i en international prövning
  2. pröva vår produkt i en ettårig RCT i 4-5 europeiska länder
  3. använda den marknadskännedom vi får från den internationella prövningen för att färdigställa en roadmap för internationell försäljning.

Projektnummer

2019-05513

Stöd från Swelife

3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Evira AB

Tidsram

maj 2020 – maj 2022

Kontakt

Claude Marcus
claude@provement.io

Fler berättelser
Verifieringsstöd för SMF:er
Verifieringsstöd för SMF:er