Joint Academy: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

Med hjälp av internet vill forskare i Lund individualisera behandlingen för personer med artros. Resultaten ska bland annat bli högre livskvalitet, ökad arbetsförhet och minskade kostnader för samhället.

Artros är en kronisk, icke inflammatorisk ledsjukdom som drabbar var fjärde svensk över 45 år. Stelhet och smärta är vanliga symptom och svårare artros leder ofta till långtidssjukskrivning eller förtidspensionering och ett stort vårdbehov samt ibland till en protesoperation.

– Men artrospopulationen är inte homogen. Det finns ingen vårdmodell som passar alla, säger Leif Dahlberg, läkare och ortoped i Lund.

Fysisk aktivitet och träning är A och O när det gäller att hålla artrosen i schack och att bli bättre.

– Men alla är vi olika mycket motiverade att träna och har olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Det finns enormt många variabler som påverkar – vilket kön man har, hur gammal man är, hur mycket man väger, vilken utbildning man har. Plus en lång rad psykologiska faktorer. Allt detta och mer därtill tar vi hänsyn till med vårt screeningverktyg, som resulterar i individuellt utformade träningsprogram, som patienten enkelt kommer åt via sin smartphone, säger Leif Dahlberg.

Stora förbättringar

2 000 patienter har använt programmet. De får övningar med olika tyngd- och svårighetsgrad beroende på sina symptom. Det kan till exempel handla om att sätta sig och resa sig så många gånger man kan på 30 sekunder och sedan återrapportera i appen hur ont det gör.

– Eller hur många steg man kan gå. Klarar man inte att gå 6 000 steg om dagen har man en dålig livskvalitet. Det gällde för två tredjedelar av vår grupp när vi började.

Resultaten har inte låtit vänta på sig.

– Mellan 75 och 80 procent av patienterna blir klart förbättrade. De når de resultat de vill och behöver nå för att kunna hantera sitt liv med artros med god livskvalitet, konstaterar Leif Dahlberg.

Etablerat vårdsamarbete

Han är chief medical officer i företaget Joint Academy, som han och sonen Jakob startade 2014 och som idag har cirka 30 anställda.

– Vi har börjat med den kommersiella verksamheten från och med i maj i år. Vi har en väl duglig produkt, etablerade samarbeten med bland annat Bleking läns landsting och fler och fler patienter ansluter sig varje månad. I många fall kan kostnaderna täckas av den digitala vårdöverenskommelsen.

Anpassat och motiverande

Konkurrensen består av kirurgi och proteser, ibland på tveksam indikation – men framför allt av smärtstillande tabletter.

– De sistnämnda skapar biverkningar och beroende. Vår styrka är att vi använder evidens och kunskap för att paketera rätt träning i rätt mängd till varje patient. Det är fascinerande vad fem till sju minuter träning om dagen kan göra – men den behöver vara rätt utformad och dessutom motiverande.

Nu ser Leif Dahlberg fram emot att ta sitt koncept utomlands:

– Vi ligger bra framme i USA och är på gång att teckna avtal med en stor sjukvårdsleverantör där.

Varför investera i er?

– Vi adresserar en folksjukdom med ett nytt behandlingskoncept, baserat på evidens och med bevisad framgång. Den behandling vi erbjuder är mycket billig i förhållande både till nyttan i form av ökad livskvalitet och till vårdkostnader och utsikten att kunna skjuta upp en eventuell protesoperation i flera år.

Uppdaterad: 2018-08-24
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01465

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 800 000 kronor

Kontakt

Leif Dahlberg
Leif.dahlberg@med.lu.se

Joint Academys hemsida