kompetens

Kompetens, kapital, kapacitet

Projektet Kompetens, kapital, kapacitet innehöll flera delprojekt, bland annat nedanstående.

Kurs i klinisk prövningsmetodik

Projektet upprättade en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodik (CTM) och evidensbaserad medicin (EBM). Kursen är tillgänglig för läkare och sjuksköterskor på kliniska prövningsenheter och kliniska avdelningar som behandlar cancrar och hematologi i Sverige.

Projektet är avslutat.

Modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital

I maj 2015 levererade Swelife ett förslag för att väsentligt öka möjligheterna till finansiering av life science-projekt i tidig fas.

Förslaget utformades som en modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital. Arbetet ska ses som ett led i Swelifes arbete att öka tillväxt genom ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till innovation.

Här hittar du förslaget (pdf)

Projektnummer

2015-06723

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.