Katrine riklund

Katrine Riklund: Sverige måste dela och nyttja hälsodata för forskning och nya innovationer

Katrine Riklund är prorektor och professor vid Umeå universitet samt överläkare på Norrlands universitetssjukhus. Vi gläds åt att hon nu tillträder som ledamot i Swelifes styrelse.

Katrine Riklund är professor i radiologi, och hennes forskning handlar om hur man kan visualisera biokemiska processer på molekylär nivå. Hon är läkare, specialiserad inom radiologi och nuklearmedicin, vilket innebär att hon arbetar med olika metoder för att visualisera kroppens inre.

– Jag jobbar med hybrid imaging, och min kliniska forskning handlar om cancer med projekt inom prostatacancer och rektalcancer. Min andra inriktning bedriver vi inom vårt centrum för funktionell hjärnavbildning, UFBI, där vi bland annat gör fMRI och PET-studier för att lära oss mer om minnesfunktioner i relation till både inlärning och vid sjukdom. Hybrid imaging är den gemensamma nämnaren för min forskning.

Praktik och forskning

Klinisk praktik och forskning har gått hand i hand genom hela hennes karriär.

– Jag disputerade 1992 och jobbade då med translationell forskning, med en blandning av immunologi, kemi, radiologi och nuklearmedicin i syfte att skapa radioaktivt märkta antikroppar för diagnostik och terapi av cancer. Det var tidigt i eran med ”magic bullet” som inte riktigt lyfte då, men som nu är av stort intresse igen. Translationell forskning var inte helt vanligt i slutet av 80-talet men i dag vet vi att det är en framgång för att gå från grundforskning till kliniskt tillämpad forskning för att nå innovationer och nyttiggörande.

Breda nätverk

Katrine Riklund må vara ny i Swelifes styrelse, men hon har gedigen erfarenhet av att delta i styrgrupper och styrelser inom life science. Bland annat är hon ordförande för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet. Hon sitter i ScilifeLabs och Forska!Sveriges styrelser. Dessutom är hon hedersmedlem såväl i de europeiska och franska radiologisällskapen som i den nordamerikanska radiologiska föreningen. Det är utmärkelser hon tilldelats genom det internationella arbetet hon drivit under lång tid.

– Bredden av uppdrag ger många kontaktytor, vilket också är bra när man ska nyttiggöra forskning.  Man kan säga att jag över åren har jobbat med olika delar i det stora systemet som börjar med utbildning, forskning och sedan ibland blir ett nyttogörande. Från grundforskning till tillämpad forskning vidare till innovation. Jag har tagit del av hela spektrat, och efter lång tid tror jag att jag nu förstår hur det hela fungerar. Det finns en bred kompetens i Swelifes styrelse, vilket är väldigt bra. Man ser på uppdraget med olika ögon och perspektiv, och det bidrar till hög kvalitet i arbetet.

Tillgängliga hälsodata viktigt

Att tillgängliggöra hälsodata är också en viktig fråga för Katrine Riklund. Hon ingår exempelvis i ett par EU-finansierade projekt. Det ena projektet, EuCanImage, utvecklar algoritmer för att lösa kliniska frågor inom imaging och cancer. I det andra, EUCAIM, byggs en stor europeisk infrastruktur för datadelning inom cancer-imaging. Syftet är att skapa möjligheter för exempelvis bättre AI-utveckling för effektivare cancerdiagnostik och behandling.

Hon har  även ett nationellt engagemang i frågan om delning av hälsodata. Det handlar om allt från legala aspekter, till tekniska lösningar över semantisk interoperabilitet med ett svenskt perspektiv.

– Vi måste lösa detta! Sverige måste vara med och dela och nyttja hälsodata för forskning så att vi når nya innovationer. Jag ser fram mot arbetet i Swelifes styrelse med alla utmaningar och möjligheter det ger.


Fotograf: Magnus Pettersson

Här hittar du hela Swelifes styrelse.