Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet

Utveckling av teknologi för samexekvering av vårdplaner och realtids återföring av analyserad information i en patientcentrerad modell vid komplex kronisk sjukdom

Förväntade effekter och resultat

Ny mjukvara ska framställas och testas i sjukvården i skarp miljö. Främsta resultat ska bli att patienter med multipla sjukdomar får mer konsistent behandling och att vårdkontinuitet ska kunna upprätthållas över gränser mellan vårdnivåer och specialiteter.

Planerat upplägg och genomförande

Kodning och tester kommer ske i flera iterationer och data kommer samlas in för att förstå hur robust lösningen är för realtidsåterkoppling. Personal och patienter kommer att rapportera erfarenheter av användning

Projektnummer

2019-05438

Stöd från Swelife

2 988 000 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet – Karolinska Institutet, Klinisk Neurovetenskap

Tidsram

april 2020 – april 2022

Kontakt

Martin Ingvar
martin.ingvar@ki.se

Projektet dokumenteras här

Fler berättelser
Alzinova: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom