Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit

Två av tre patienter med ledgångsreumatism får inte tillräcklig hjälp av en standardbehandling. Den siffran kan förbättras avsevärt, menar forskarna bakom ett chip – ett antikroppsbaserat test för tidig diagnos – och en app som ska motivera patienterna att gå ner i vikt och sluta röka.

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är vår vanligaste reumatiska sjukdom. I Sverige har nära en procent av befolkningen denna autoimmuna sjukdom som ger kronisk inflammation i lederna.

Men sjukdomsförloppet varierar stort mellan patienterna. Standardbehandlingen passar inte alla och den som drabbas behöver lära sig hur mycket ens levnadsvanor påverkar sjukdomen. Det menar Saedis Saevarsdottir, forskare vid Reumatologenheten, institutionen för medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– Mer än dubbelt så många patienter med hälsosamma levnadsvanor blir hjälpta av standardbehandlingar, jämfört med patienter som röker eller är överviktiga, säger hon.

Effektivare vård

Det Swelifestöttade projektet har utvecklat två hjälpmedel som ska effektivisera vården av reumatiska patienter: ett antikroppsbaserat test för tidig diagnos och en motiverande app.

Chippet är utvecklat tillsammans med Uppsalaföretaget Thermo Fischer Scientific, och innehåller över 60 antigener som är specifika för reumatiska sjukdomar. Med hjälp av chippet och ett blodprov kan man analysera om patienten har utvecklat antikroppar mot dessa antigener. Den som söker för ledvärk i ett tidigt skede – innan ledsvullnader visar sig – och som visar sig ha antikroppar starkt förknippade med RA, kan få hjälp att ändra sina levnadsvanor och därmed minska sin risk att utveckla sjukdomen.

App motiverar

För den som fått sin diagnos är appen ett stöd för att ändra levnadsvanor. Appen bygger på algoritmer, utvecklade av Saedis Saevarsdottirs forskargrupp, som tar fram prognoser för sjukdomsrisk och sjukdomsförlopp baserat på individuella faktorer. Med hjälp av Stockholmsföretaget Ocean Observations, som utvecklar visualiseringsverktyg, paketeras arbetet in i en app där patienter och vårdgivare ska kunna se bilder som visar hur levnadsvanor påverkar effekten av behandling.

– Vården har ett stort behov av denna typ av verktyg, och flera läkemedelsföretag är intresserade att sponsra utveckling för att kunna maximera patienters chanser att svara på behandling. Extern finansiering behövs för denna typ av utveckling men vårt professionella team ansvarar för innehållet baserad på unika datakällor, säger Saedis Saevarsdottir.

Före konkurrenter

Inom kort ska en prototyp av appen testas av patienter. Chippet är validerat och testas nu i större skala i internationella patientgrupper.

– Vi har en unik position i världen när det gäller att ta fram data för prognos av sjukdomsförlopp. Thermo Fishers och Ocean Observations har mångårig erfarenhet av att tillverka antigen-chip respektive att göra vårddata lätta att förstå.

Varför bör man satsa på er?

– Tidig diagnos och snabb sjukdomskontroll med effektiv behandling är avgörande för långtidsprognosen av vår vanligaste reumatiska sjukdom, ledgångsreumatism. I dag är standardbehandlingen bara tillräckligt effektiv för en tredjedel av patienterna. Sunda levnadsvanor kan fördubbla den siffran, säger Saedis Saevarsdottir, forskare vid KI.

– Vi har tagit fram ett chip som mäter antikroppar i blod för att kunna ställa diagnos tidigt. Vi har också utvecklat en app som visar hur prognosen förändras beroende på val av livsstil. Tidig diagnos, rätt behandling samt sunda levnadsvanor med rökstopp och normal vikt ger en markant förbättrad prognos.

Sidan uppdaterad 2017-06-07
Text: Elisabet Ottosson

Projektnummer

2016-00859

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt mot folksjukdomar 2016-17: 1 000 000 kronor

Kontakt

Saedis Saevarsdottir
+46-760-508168
saedis.saevarsdottir@sll.se

Fler berättelser
Teamet på Ilya Pharma Foto: Martina Sjaunja
”Vi har kommit vidare på ett bra sätt”