Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

För ett barn som insjuknar i diabetes typ 1 förändras hela tillvaron drastiskt. Som om inte sjukdomen och dess följder är nog, krävs noggrann dokumentation av vad man äter och hur blodsockervärdena ligger. En app kunde vara ett både säkert och pedagogiskt verktyg i kommunikationen mellan barnet och sjukvården.

– Min vision med projektet var dels en mer patientsäker dokumentation och rapportering mellan patienter och sjukvården som på sikt skulle kunna bli en del av journalsystemet, dels en pedagogisk och barnvänlig app för att lära sig att hantera sjukdomen, säger Åsa Wallin.

Hon är vårdenhetschef och var tidigare ansvarig på en vårdavdelning för nyinsjuknade diabetespatienter på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

– När det gällde dokumentation och rapportering jobbade vi tidigare på ett ganska patientosäkert sätt. När barnet var utskrivet eller på permission skulle det själv, eller med hjälp av anhöriga, anteckna på papper vad, när och hur mycket det ätit samt vad blodsockervärdet visade. De uppgifterna ringdes sedan in till en sjuksköterska, som rapporterade till ansvarig läkare vilken i sin tur gav instruktioner tillbaka i kedjan. Det är stor risk att det blir fel och missuppfattningar med språk och annat, med ett sådant system. Vi kallade det till slut för ”viskleken”, berättar Åsa Wallin.

Pedagogisk app

Med finansiering från Swelife, och stöd från Innovationsplatsen på Karolinska sjukhuset som fick med ett teknikbolag i projektet tog hon fram en app för rapporteringen – ett verktyg som både skulle höja patientsäkerheten och göra hela processen mer strukturerad och pedagogisk för barnet.

Appen kunde användas av barnet och anhöriga. Även skol- och förskolepersonal med flera kunde få tillgång och logga in sig om patienten/ föräldrar ville det. Rapporteringen följdes via ett webbbaserat program hos vårdgivaren som korrigerade ordinationen vid behov.

Avbröts trots framgång

– Vi implementerade ett nytt arbetssätt och tekniken för en grupp patienter som använde appen i tre-fyra månader. Allt fungerade som tänkt, men tyvärr var de ekonomiska delarna kring projektets fortsättning inte klargjorda innan projektet startade och kliniken hade inte fått möjlighet att påverka detta. När projekttiden var slut fanns ingen budget för kliniken att ta över projektet och det skulle behövts en upphandling för att projektet skulle bli permanent. Detta gjordes inte och därmed tvingades man att avsluta detta tekniska hjälpmedel i och med att projekttiden var över.

Ett snöpligt slut – eller?

– Egentligen inte. Som sagt lyckades ju själva projektet. Och innovationen finns kvar och är fortfarande min. Inom kort kommer jag att börja arbeta på ett företag med frågor kring e-hälsa och digitalisering och i det sammanhanget passar en app som förbättrar säkerheten i kommunikationen mellan patienter och sjukhus väldigt bra. Så det är inte alls omöjligt att jag gör ett försök att få fart på den igen.

Uppdaterad: 2018-03-14

Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-01218

Stöd från Swelife

Strategiskt innovationsprogrammet för folksjukdomar våren 2015: 551 000 kronor

Kontakt

Åsa Wallin, vårdenhetschef och barnsjuksköterska.
Asa.wallin@hotmail.se