Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman

KI: Strategi för att etablera kliniskt tröskelvärde för anti-läkemedelsantikroppar mot TNF-inhibitorer

Vi ville engagera reumatologer att utföra tester för läkemedelsnivåer och anti-läkemedelsantikroppar (ADA), samt att analysera vissa av dessa prover för immunkomplex. Resultaten från testerna visa att immunsystemet reagerar mot behandlingen och att ADA bör mätas för att kunna optimera behandlingseffekten. Vi visar att endast 20% av de RA patienter som behandlas med infliximab har optimala nivåer av läkemedel. Hälften av dem hade för låga nivåer och en stor del av orsaken till detta var att de utvecklat ADA. En del (20%) hade för höga nivåer och kan förmodligen minska sin dos.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kommer att generera två manuskript. Ett som sammanfattar resultaten från en klinisk prövning och där data på riskfaktorer för ADA kommer att kunna rapporteras. Det andra kommer innehålla en beskrivning av hur ADA reaktioner ser ut i klinisk rutin, vilka metoder vi använt och hur resultaten från ADA tester skall tolkas för att kunna ge en optimal behandling, trots att vissa patienter utvecklar tolerans mot läkemedlet. Data som genererats in projektet kommer att läggas in i en modul i det nationella patientregistret SRQ, som vi utvecklar i samarbete med registeransvariga.

Upplägg och genomförande

En pilotstudie med prover från en klinisk prövning från biobanken gav intressanta data som följdes upp i klinisk rutin i Stockholm, Göteborg och Lund med ELISA metod. Sammanlagt ger detta en bild av att en stor del av patienterna har suboptimala nivåer av läkemedel och att en del av detta beror på att ADA har utvecklats. Med en ny metod för att identifiera ADA-immunkomplex (PandA) kunde vi visa att ADA kan hittas i patienter som inte går att analysera med ELISA och metoden kommer att vara ett viktigt komplement för att ge en komplett blid av vilka patienter som har reagerat mot sin behandling.

Projektnummer

2016-00764

Se även strategiskt projekt

Strategisk plan för införande av test av antikroppar mot biologiska läkemedel i rutinsjukvård

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt mot folksjukdomar 2016-17: 930 602 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska institutet

Kontakt

Anna Fogdell-Hahn, KI
Anna.Fogdell-Hahn@ki.se

Fler berättelser
Lunds universitet
Lunds uni: Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer