någon som springer

Klart i dag: Swelife går in i Etapp 3

Full fart framåt för Swelife!  Nu är det klart att finansieringen för ytterligare en treårsperiod – 2021–23 – är godkänd av Swelifes finansiär Vinnova.

Pressmeddelande från Vinnova: Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Grönt ljus för Etapp 3

Swelife är ett program som finansieras i treårsperioder. Var tredje år görs en större utvärdering.

Läs mer om utvärderingen här.

Utvärderingen gav grönt ljus till Swelife och bidrog med flera utvecklingsområden – områden som nu Swelife sprungit vidare med. Som vi berättat tidigare har Swelife spetsat sin strategi och arbetar nu fokuserat i fyra insatsområden:

  • Effektivare utveckling av innovationer
  • Framgångsfaktorer för implementering
  • Ett sammanhållet system av infrastrukturer
  • Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

”Swelife har redan under sina första sju år varit med och förändrat life science-Sverige, säger Eva Sjökvist Saers. Genomic Medicine Swedensjukvårdsintegrerad biobankningIPÖ (individuell patientöversikt för cancervården) och att – tillsammans med CAMP – initiera ATMP Sweden är några av våra mer kända satsningar. Vi har under åren byggt upp en gedigen verktygslåda på olika nivåer för att innovationer för en bättre hälsa kommer fler till nytta. Nu vill vi använda dessa verktyg fokuserat så att det verkligen blir verkstad”, sa Swelifes styrelseordförande Eva Sjökvist Saers i samband med att insatsområdena presenterades.

Läs mer om den nya strategin här.

Photo by Daniel Reche from Pexels