Kollaborativ framsyn nya beteenden för hållbarhet, hälsa och mobilitet. Bilden visar cyklister i nedförsbacke.

Kollaborativ framsyn nya beteenden för hållbarhet, hälsa och mobilitet

Syfte och mål

Detta initiativ syftar till att undersöka nya sätt att skapa varaktig beteendeförändring på individnivå för att bidra till bättre resultat inom hållbarhet, hälsa och mobilitet i samhället. Långsiktig effekt av initiativet är att öka innovation för att uppnå långvarig beteendeförändring hos individer för bättre resultat inom hållbarhet och hälsa. Initiativet syftar till att inspirera och utrusta SIP:erna som deltar med verktyg och metoder för framtida programutveckling med fokus på komplexa sammanlänkade frågor som kräver nya angreppssätt för innovation.

Förväntade effekter och resultat

De berörda, relevanta sektorerna har fått nya insikter, perspektiv, verktyg och idéer för lösningar och tankar som leder till ökad innovation, partnerskap och genomslagskraft i deras arbete på lång sikt. Kunskap, färdigheter och kapacitet att använda foresight och framtidstänkande metoder och verktyg för att upptäcka nya möjligheter och innovationer har samlats inom ”core” gruppen. Byggandet av nya relationer som leder till nya initiativ, förhållningssätt, innovationer och partnerskap och till konkreta insatser och initiativ inom life science och hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Följande struktur och tidslinje erbjuder de deltagande SIP:erna och communities möjligheter att engagera sig meningsfullt och produktivt, dra nytta av och förbättra deras nuvarande metoder i praktiken:

  • Research: Identifiera relevanta deltagare
  • Signal scanning öppen workshop
  • Expert talks
  • Core workshops
  • Öppen workshop
  • Boken och slutseminarium

Projektnummer

2022-01729

Stöd från Swelife

494 956 kronor

Huvudsökande organisation

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) – Media Evolution Southern Sweden AB

Tidsram

oktober 2022 – mars 2023

Kontakt

Martin Thörnqvist

martin@mediaevolution.se

Läs mer på projektets hemsida.


Photo by Coen van de Broek on Unsplash