Kontakt

Kontakta Swelife

Swelifes programkontor

Kontakta Swelife, vars programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna.

Swelifes fysiska programkontor är beläget vid innovationskontoret vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

PETER NORDSTRÖM

Programchef
peter.nordstrom@swelife.se
+46 705-191 220

CHRISTINA ÖSTBERG LLOYD

Ordförande Swelifes Governing Board
csly@novonordisk.com

KARIN LILJA

Kommunikationsstrateg
karin.lilja@swelife.se
+46 725-541 634

THOMAS GUNNARSSON

Portföljansvarig
Samverkan och samordning
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 725-313 846

ÅSA WALLIN

Portföljansvarig
Kompetens och kapital
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78

Ebba Carbonnier

Portföljansvarig
Skalbara lösningar för bättre hälsa
ebba.carbonnier@swelife.se
+46 730 82 56 54

LARS LINDSKÖLD

Portföljansvarig
Strukturerad och delbar data
lars.lindskold@swelife.se
+46 705 40 65 20

Nils-Olof Jönsson

Controller
nils-olof.jonsson@fsi.lu.se
+46 46 222 12 70

Marcus Österberg

Projektledare Swelife AI
marcus.osterberg@swelife.se
+46 708-884 525

Heather Marshall-Heyman

Projektledare Swelife International
heather.marshall-heyman@swelife.se