Kontakta Swelife

Har du en god idé för en starkare life science-sektor i Sverige, kontakta Swelife!

Swelifes programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna.

Swelifes fysiska programkontor är beläget vid innovationskontoret vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Vill du samarbeta med oss?

Vänd dig till oss på programkontoret, se kontaktuppgifter nedan.

Har du frågor om aktuella utlysningar?

Vänd dig till utlysningens kontaktperson

PETER NORDSTRÖM

Programchef
peter.nordstrom@swelife.se
+46 705-191 220

CHRISTINA ÖSTBERG LLOYD

Ordförande Swelifes Governing Board
csly@novonordisk.com

KARIN LILJA

Kommunikationsstrateg
karin.lilja@swelife.se
+46 725-541 634

THOMAS GUNNARSSON

Portfölansvarig
Samverkan och samordning
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 725-313 846

ÅSA WALLIN

Portföljansvarig
Kompetens och kapital
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78

Ebba Carbonnier

Portföljansvarig
Skalbara lösningar för bättre hälsa
ebba.carbonnier@swelife.se
+46 730 82 56 54

LARS LINDSKÖLD

Portföljansvarig
Strukturerad och delbar data
lars.lindskold@swelife.se
+46 705 40 65 20

MICHAEL DE ROOY

Administration
michael.de_rooy@innovation.lu.se
+46 46 222 12 79

Nils-Olof Jönsson

Controller
nils-olof.jonsson@fsi.lu.se
+46 46 222 12 70