Kalendarium

Swelifes kalendarium

Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här i Swelifes kalendarium samlar vi tips på konferenser och andra events.

Träffa oss

Här hittar du events – många där du kan träffa någon av oss från Swelife.

22 november, Y Science, Helsingfors

Sidoevent till SLUSH, inriktat på life science. Läs mer och anmälan.

27 november, Dagens Medicin Cancerdagen

Ebba Carbonnier (Swelife) föreläser. Läs mer och anmälan.

3 december, Future in Medicine – Innovative Cell and Gene Therapies, ATMP Workshop, Bryssel

Läs mer och anmälan.

4-5 december, Genomics Live, Basel

Läs mer och anmälan.

11-13 december, Modern trends in cognitive architectures and systems: From theory to implementation in natural and artificial agents, Glasgow

Läs mer och anmälan.

12 december, Etikdagen, Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm

Vart är vi på väg? Vilka värden ska styra hälso- och sjukvården? Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen? Läs mer och anmälan.

Under hösten, Build Skills to Impact, Stockholm

Seminarieserie på Karolinska institutet. Läs mer här.

14-15 januari 2020, ECS Brokerage Event, Bryssel

”The ECS Brokerage Event combines the brokerage activities of the industry associations AENEAS, ARTEMIS-IA and EPoSS into one networking event dedicated to project proposals in the field of Electronic Components and Systems.” Läs mer här.

21-22 januari 2020,4th HBP Student Conference on Interdisciplinary Brain Research, Pisa

Läs mer och anmälan.

3 februari, Nationella cancerstrategin 10 år, Stockholm

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Läs mer och anmälan.

4 februari 2020, Svenska läkaresällskapets preventionsdag, Stockholm

Läs mer här.

4 februari 2020, Brasilien-infomöte på Vinnova, Stockholm

Presentation av handlingsplan för arbetet 2020, info om finansiering med mera.

6-7 februari 2020, Akutsjuksköterskedagarna

11-12 mars 2020, Nationell konferens om palliativ vård

30 mars-1 april 2020, Advanced Therapies Congress & Expo, London

Läs mer och anmälan här.

1-3 april 2020, ATMP Sweden-konferensen, Stockholm (Flemingsberg)

Karolinska Flemingsberg Campus. Läs mer.

2 april, The Future of Swedish & Danish Life Science 2020, Lund

På Medicon Village. Läs mer.

5-7 maj 2020, Vitalis, Göteborg

Läs mer.

26-28 maj, HIMSS, Helsingfors

7-9 september, NCSH2020 Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2020, Köpenhamn

Läs mer.

9-11 mars 2021, Nordic Biobank Conference, Göteborg

Andras kalendarier

I Swelifes anda av återanvändning och möjliggörande, samlar vi här bra kalendarier för dig inom life science-sektorn – eller som är nyfiken på den!

Branschorganisationer mm

LIF:s kalendarium

Sweden BIO kalendarium

Universitet, forskningssjukhus, forskningsanläggningar

ESS events

Karolinska institutets kalendarium

KTHs kalendarium

MAX IV-laboratoriets events

Sahlgrenska akademins kalendarium

SciLifeLabs events

Science parks, inkubatorer

Ideons eventkalender

Observera att  Swelifes kalendarium inte är komplett. Har du tips på evenemang, skicka e-post till karin.lilja@swelife.se.