Swelifes kalendarium

Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här i Swelifes kalendarium samlar vi tips på konferenser och andra events.

Presentationer i samband med utlysningen Samverkan för bättre hälsa

Representanter för Swelife och Medtech4Health håller presentationer om Samverkan för bättre hälsa-utlysningen. Kom och ställ dina klurigaste frågor till oss! Listan nedan fylls på efter hand.

  • 2-3 oktober, du hittar oss på Kreativa arenan på Medicinteknikdagarna, Linköping. Mer info här.
  • 9 oktober, information på SMILE för inkubatorföretagen, Lund
  • 10 oktober, Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Mer info och anmälan här.
  • 11 oktober klockan 14-15 Medeon, Malmö. Alla välkomna, ingen föranmälan! Mer info här.
  • 11 oktober Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Mer info kommer.
  • 16 oktober, Navet (SciLife lokaler på BMC), Uppsala. Mer info och anmälan här.
  • 23 okt Sahlgrenska Science Park, Göteborg. Mer info kommer.
  • 23 okt Lead och LiU Innovation, Linköping.

Träffa oss

Här hittar du events – många där du kan träffa någon av oss från Swelife.

11 oktober, Dagar och om lagar, Göteborg

Bland annat föreläsningar av Ebba Carbonnier (Swelife) och Kristina Kannisto (Swelife ATMP). Läs mer och anmälan.

7 november, Bioscience 2.0, Solna

The latest in cell biology, synthetic biology, precision medicine, gene-edtiting/genomics, proteomics and the latest of ”omics” – metabolomics are some of the topics that will be highlighted at the 7th edition of our scientific international partnering event Bioscience – Research through Innovative Technologies taking place in Stockholm at Karolinska Institutet in beautiful Aula Medica.Läs mer och anmälan.

18 november, Konferens Spetspatienter, Stockholm

Sveriges första möte av, med och om spetspatienter. Läs mer och anmälan.

19 november, Dagens Medicin Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm

Föreläsningar bland annat med Sonja Eaker (Biobank Sverige), Richard Rosenqvist Brandell (Genomic Medicine Sweden), Kristina Kannisto (Swelife ATMP) och Ebba Carbonnier (Swelife). Läs mer och anmälan.

19 november, Digitalt för alla? Vårdanalys, Stockholm

Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare. Läs mer och anmälan.

27 november, Dagens Medicin Cancerdagen

Ebba Carbonnier (Swelife) föreläser. Läs mer och anmälan.

4-5 december, Genomics Live, Basel

Läs mer och anmälan.

12 december, Etikdagen, Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm

Vart är vi på väg? Vilka värden ska styra hälso- och sjukvården? Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen? Läs mer och anmälan.

Under hösten, Build Skills to Impact, Stockholm

Seminarieserie på Karolinska institutet. Läs mer här.

4 februari 2020, Svenska läkaresällskapets preventionsdag

6-7 februari 2020, Akutsjuksköterskedagarna

11-12 mars 2020, Nationell konferens om palliativ vård

30 mars-1 april 2020, Advanced Therapies Congress & Expo, London

Läs mer och anmälan här.

1-3 april 2020, ATMP Sweden-konferensen

5-7 maj 2020, Vitalis, Göteborg

26-28 maj, HIMSS, Helsingfors

Andras kalendarier

I Swelifes anda av återanvändning och möjliggörande, samlar vi här bra kalendarier för dig inom life science-sektorn – eller som är nyfiken på den!

Branschorganisationer mm

LIF:s kalendarium

Sweden BIO kalendarium

Universitet, forskningssjukhus, forskningsanläggningar

ESS events

Karolinska institutets kalendarium

KTHs kalendarium

MAX IV-laboratoriets events

Sahlgrenska akademins kalendarium

SciLifeLabs events

Science parks, inkubatorer

Ideons eventkalender

Observera att  Swelifes kalendarium inte är komplett. Har du tips på evenemang, skicka e-post till karin.lilja@swelife.se.