På gång

Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här samlar vi tips på konferenser och andra events.

Träffa oss

Här hittar du events – många där du kan träffa någon av oss från Swelife.

10 maj, ATMP – hälsoekonomi och vårdens ekonomi, Stockholm

Ett seminarium om avancerade terapier (ATMP) där man går igenom hur dessa effektiva korttidsbehandlingar med förväntat långsiktiga effekter ska värderas – och finansieras. En del av programmet ägnas också åt varför ATMP är viktigt för svenska patienter och för Sverige som Life Science-nation. Läs mer och anmäl dig här.

14-16 maj, EUREKA Global Innovation Summit, Manchester, Storbritannien

Save the date! Läs mer.

15-17 maj, World Advanced therapies and regenerative medicine, London, Storbritannien

Kongress och expo. Läs mer.

17 maj, FOKUS patient, Nacka

Sveriges första patientmässa inkl konferens. Bl a presentation av Swelife-finansierade svenska EUPATI-projektet. Läs mer och anmälan: FOKUS patient.

21-23 maj, Vitalis, Göteborg

Läs mer och anmälan.

28 maj, Genomic Medicine in Action, Stockholm

Genomic Medicin Swedens första symposium. Läs mer och anmälan.

29 maj, DN:s life science konferens, Stockholm

Swelifes Lars Lindsköld i panel om digitalisering och hälsa. Läs mer och anmälan.

11-13 juni, HIMSS 0ch Health 2.0, Helsingfors, Finland

Digital hälsa. Läs mer och anmälan.

28-29 augusti, LSX Nordic Congress, Stockholm

Ur programmet: The LSX Nordic Congress is a high-calibre, senior executive conference and partnering event providing the education, strategies, solutions, and contacts that life science companies need to enable more effective investment, business planning and partnering within their businesses. Program och anmälan.

Andras kalendarier

I Swelifes anda av återanvändning och möjliggörande, samlar vi här bra kalendarier för dig inom life science-sektorn – eller som är nyfiken på den!

Branschorganisationer mm

LIF:s kalendarium

Sweden BIO kalendarium

Universitet, forskningssjukhus, forskningsanläggningar

ESS events

Karolinska institutets kalendarium

MAX IV-laboratoriets events

Sahlgrenska akademins kalendarium

SciLifeLabs events

Science parks, inkubatorer

Ideons eventkalender

Observera att  detta kalendarium inte är komplett. Har du tips på evenemang, skicka e-post till karin.lilja@swelife.se.