Kalendarium

Swelifes kalendarium

Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här i Swelifes kalendarium samlar vi tips på konferenser och andra events.

Träffa oss

Här hittar du events – många där du kan träffa någon av oss från Swelife.

18 november, Konferens Spetspatienter, Stockholm

Sveriges första möte av, med och om spetspatienter. Läs mer och anmälan.

19 november, Dagens Medicin Sjukvårdens forskningsdag, Stockholm

Föreläsningar bland annat med Sonja Eaker (Biobank Sverige), Richard Rosenqvist Brandell (Genomic Medicine Sweden), Kristina Kannisto (Swelife ATMP) och Ebba Carbonnier (Swelife). Läs mer och anmälan.

19 november, Digitalt för alla? Vårdanalys, Stockholm

Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta patienter och brukare. Läs mer och anmälan.

22 november, Y Science, Helsingfors

Sidoevent till SLUSH, inriktat på life science. Läs mer och anmälan.

27 november, Dagens Medicin Cancerdagen

Ebba Carbonnier (Swelife) föreläser. Läs mer och anmälan.

3 december, Future in Medicine – Innovative Cell and Gene Therapies, ATMP Workshop, Bryssel

Läs mer och anmälan.

4-5 december, Genomics Live, Basel

Läs mer och anmälan.

11-13 december, Modern trends in cognitive architectures and systems: From theory to implementation in natural and artificial agents, Glasgow

Läs mer och anmälan.

12 december, Etikdagen, Statens medicinsk-etiska råd, Stockholm

Vart är vi på väg? Vilka värden ska styra hälso- och sjukvården? Hur har styrningen av hälso- och sjukvården utvecklats de senaste decennierna och hur förhåller sig de värden som kommer till uttryck i olika styrmodeller inom vården till de mål och värden som hälso- och sjukvården ska uppnå enligt lagstiftningen? Läs mer och anmälan.

Under hösten, Build Skills to Impact, Stockholm

Seminarieserie på Karolinska institutet. Läs mer här.

14-15 januari 2020, ECS Brokerage Event, Bryssel

”The ECS Brokerage Event combines the brokerage activities of the industry associations AENEAS, ARTEMIS-IA and EPoSS into one networking event dedicated to project proposals in the field of Electronic Components and Systems.” Läs mer här.

21-22 januari 2020,4th HBP Student Conference on Interdisciplinary Brain Research, Pisa

Läs mer och anmälan.

4 februari 2020, Svenska läkaresällskapets preventionsdag, Stockholm

Läs mer här.

4 februari 2020, Brasilien-infomöte på Vinnova, Stockholm

Presentation av handlingsplan för arbetet 2020, info om finansiering med mera.

6-7 februari 2020, Akutsjuksköterskedagarna

11-12 mars 2020, Nationell konferens om palliativ vård

30 mars-1 april 2020, Advanced Therapies Congress & Expo, London

Läs mer och anmälan här.

1-3 april 2020, ATMP Sweden-konferensen, Stockholm (Flemingsberg)

Karolinska Flemingsberg Campus. Läs mer.

2 april, The Future of Swedish & Danish Life Science 2020, Lund

På Medicon Village. Läs mer.

5-7 maj 2020, Vitalis, Göteborg

Läs mer.

26-28 maj, HIMSS, Helsingfors

10-12 juni, NCSH2020 Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2020, Köpenhamn

Läs mer.

9-11 mars 2021, Nordic Biobank Conference, Göteborg

Andras kalendarier

I Swelifes anda av återanvändning och möjliggörande, samlar vi här bra kalendarier för dig inom life science-sektorn – eller som är nyfiken på den!

Branschorganisationer mm

LIF:s kalendarium

Sweden BIO kalendarium

Universitet, forskningssjukhus, forskningsanläggningar

ESS events

Karolinska institutets kalendarium

KTHs kalendarium

MAX IV-laboratoriets events

Sahlgrenska akademins kalendarium

SciLifeLabs events

Science parks, inkubatorer

Ideons eventkalender

Observera att  Swelifes kalendarium inte är komplett. Har du tips på evenemang, skicka e-post till karin.lilja@swelife.se.