Karolinska sjukhuset foto Carin Stenström

KS: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer

Med en biomarkör, en gammakamera och en unik mjukvara kan man i förväg avgöra om en njurtumör är godartad eller om operation verkligen behövs. Behovet är stort – så många som mellan 5 och 20 procent, beroende på källa, av operationerna visar sig i efterhand ha varit onödiga.

– Då har patienten gått igenom en besvärlig operation med narkos, eventuella biverkningar och sjukskrivning plus att varje operation kostar vården 100 000 kronor. Det kan vi undvika med den här metoden, säger professor Rimma Axelsson.

Den stora svårigheten idag med att skilja godartade njurtumörer från cancer som måste opereras bort är att det saknas pålitliga bildgivande metoder. Teamet med bland annat Rimma Axelsson och mjukvaruutvecklaren Hermes Medical Solutions arbetar nu med en metod, MIDOR, som med hög säkerhet ska kunna driva den preoperativa diagnostiken.

Mjukvaran är nyckeln

– Utgångspunkten är en vanlig och etablerad biomarkör, som sedan 20 år tillbaka använts vid hjärtundersökningar, och en gammakamera. Markören lyser upp de godartade tumörcellerna. Det unika är kombinationen med den nya mjukvaran, som kan kvantifiera det vårt mänskliga öga inte klarar att se. Vi siktar på att hitta ett kvantitativt mått med vilket man med hög säkerhet kan definiera de tumörer som kirurgerna kan låta bli att operera bort ”för säkerhets skull”, säger Axelsson.

Marknaden är global:

– Njurtumör drabbar massor av människor över hela världen och överallt har man samma problem: Inte förrän efter operationen kan man säkert säga om den behövdes eller ej.

Teamet har gjort en pilotstudie på 28 patienter. Tolv av dem hade en godartad tumör och elva av dessa avslöjades av MIDOR.

Nu pågår arbete med att förfina metoden – för även om man i ett skarpt läge alltså hade kunnat undvika elva onödiga operationer vill Rimma Axelsson och teamkollegorna givetvis kunna hitta även den tolfte.

Växande intresse

Den unika beståndsdelen i metoden är alltså mjukvaran och i takt med att Rimma Axelssons team presenterar sina resultat växer intresset. Johns Hopkins universitetssjukhus i USA har nyligen köpt programmet från Hermes och vill inleda ett samarbete med Axelssons team.

– Under året kommer vi att skriva våra rekommendationer kring MIDOR och dessa ska presenteras på ett nationellt möte för urologer och kirurger, säger Rimma Axelsson. Då kan fler bestämma sig för att följa vårt exempel och välja att investera i mjukvaran för att kunna göra undersökningar med hög träffsäkerhet.

Varför investera i er?

– Vi tar fram en analysmetod för att före operation skilja mellan god- och elakartade njurtumörer. Det klarar man inte idag och många människor opereras helt i onödan, med stora kostnader som följd, säger Rimma Axelsson.

– Vi kombinerar en beprövad biomarkör med en unik mjukvara som visar vad det mänskliga ögat inte kan se.

Uppdaterad: 2017-06-16
Text: Jörgen Olsson 

Projektnummer

2015-01080

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar vår 2015: 1 898 665 kronor

Kontakt

Rimma Axelsson
rimma.axelsson@ki.se

Fler berättelser
Göteborgs universitet, Vasaparken Foto GU
GU Ventures: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes