Borggården, KTH Campus foto Jann Lipka
Borggården, KTH Campus Foto Jann Lipka

KTH: Ytbelagda metallimplantat för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

Det här projektet syftar till att utveckla och utvärdera en ytbeläggning för metallimplantat som används vid frakturfixering. Ytbelläggningen har unika egenskaper som ger implantatet en vävnadsvänlig yta som ska minska komplikationer från ärrblidning och vävnadsadhesioner efter det kirurgiska ingreppet. I projektet skall en industrimässig ytbeläggningsprocess tas fram och ytbelagda implantat skall utvärderas med avseende på säkerhet, biokompatibilitet och funktionalitet.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen i det här projektet genomförs för att konceptuellt kunna visa att teknologin är redo för kommersialisering. Resultat från projeketet förväntas visa en industriellt gångbar metod för ytbeläggning av metallimplantat samt en funktionalitet som överträffar dagens metallimplantat gällande kompatibilitet med omkringliggande vävnad. Dessa resultat förväntas ge upphov till en ny generation av ytbelagda implantat genom det mervärde som erbjuds via vår unika ytbeläggning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i två faser. Den första fasen handlar om att utveckla en skalbar metod för ytbeläggning av metallplattor och skruvar i olika storlekar och former. När en hållbar och reproducerbar metod har utvecklats så kommer ytbelagda metallimplantat att jämföras med vanliga metallimplantat i biokompatibilitetsstudier för att påvisa funktionaliteten och mervärdet av vår ytbeläggning. Ytbeläggningen kommer även att testas med avseende på biologisk säkerhet för att garantera en produkt som är säker att utvärderas i kroppen.

Projektnummer

2019-05441

Stöd från Swelife

1 925 200 kronor

Huvudsökande organisation

Kungliga tekniska högskolan KTH

Tidsram

april 2020 – juli 2022

Kontakt

Michael Malkoch
malkoch@kth.se

Fler berättelser
Karolinska sjukhuset foto Carin Stenström
KS: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer