Kunskapsportalen för life science-innovationer

Kunskapsportalen för tidiga affärsidéer inom Life science

En öppen, gratis tillgänglig portal för att samla redan befintligt web-baserat kunskapshöjande material för entreprenörer inom life science. Projektet kommer även att identifiera områden där material saknas och med hjälp av samarbetspartners utveckla kompletterande material. Detta kommer att fungera som ett nationellt kunskapsbibliotek och vara ett konkret verktyg för både innovationsstödet i Sverige och en kunskapsbank för entreprenörer och projekt. Portalen kommer att drivas och förvaltas av life science-inkubatorerna i Sverige.

Syfte och mål

Projektet kommer att ta fram web-baserade kunskapsöverförande material av relevans för akademiska innovatörer och entreprenörer, start-up- och tillväxtbolag samt mer etablerade företag inom life science. Materialet kommer att bilda en nationell resurs som tillgängliggörs för aktörer från hela landet genom en samlad webportal.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leda till ökad kunskap om viktiga och relevanta områden för life science, bland innovatörer, entreprenörer och företag.

Planerat upplägg och genomförande

Områden som är lämpliga för ´on-demand´ webbaserade utbildningar prioriteras av styrgruppen. – Styrgruppen tillsätter mindre arbetsgrupper som jobbar aktivt med både innehåll och upplägg – Arbetsgrupperna tillsammans med projektledaren identifierar potentiella expertutförare som sedan spelar in materialet – Inspelat material läggs upp på projektets LMS (learning management system) och tillgängliggörs

Projektnummer

2021-03394

Stöd från Swelife

2 264 340 kronor

Huvudsökande organisation

Uppsala universitet – Uppsala universitet samverkan

Tidsram

oktober 2021 – september 2023

Kontakt

Andy Browning
andy.browning@uic.se


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.