hälsoekonomi Vials of Blood. Vials of blood taken in the course of patient care at the National Institutes of Health Clinical Center in Bethesda, Maryland. Test tubes. Blood test. Creator: Daniel Sone
Foto National Cancer Institute

Lärorikt projekt om hälsoekonomi samlar ett brett nätverk

Hälsoekonomiskt projekt: Idogens Agneta Edberg berättar.

Swelifes satsning på cell- och genterapier, Swelife-ATMP, är nu inne på sitt sista år. Ett av arbetspaketen har fokuserat på de hälsoekonomiska utmaningarna för de avancerade terapierna.

I arbetspaketet har företrädare för akademi, Sveriges Kommuner och Regioner, hälso- och sjukvård, branschorganisationer samt små och stora företag arbetat tillsammans för att tillsammans lösa knäckfrågor kring de nya terapiernas väg till patient.

Lärorikt projekt om hälsoekonomi samlar ett brett nätverk
Agneta Edberg

Agneta Edberg har deltagit i sin roll som styrelseordförande för Idogen AB och haft det lilla företagets perspektiv.

– Idogens roll har varit att bidra med generella frågeställningar från de små bolagens synvinkel mer än med svaren, konstaterar Agneta Edberg. Vi har också bidragit med det lilla företagets affärsperspektiv. Den här typen av projekt fokuserar ofta antingen på akademi eller de stora företagens problemställningar – men det här har varit ett öppet, prestigelöst och generöst projekt, där alla deltagarna varit måna om att vi ska fokusera på patientnyttan och processer som för oss framåt. Jag tycker att det varit fantastiskt bra och lärorikt.

Småföretagens utmaningar

Små företag som utvecklar cell- och genterapier har ofta tuffa förutsättningar. Dels ekonomiskt, dels kunskapsbreddsmässigt, eftersom företaget ofta består av ett fåtal personer. Ett litet bolag inom det här området måste ha tillgång till mycket bred kompetens, och det är svårt att mäkta med ekonomiskt. Det är mycket att hålla reda på: att veta vilken nyckelkompetens man behöver och i vilket skede, i vilken ordning saker ska göras, beräkna tidsåtgång för kritiska leveranser samt att ta reda på hur detta ska finansieras och kapitaliseras på.

– Jag har envist påpekat att just i det här området måste vi vara mycket tydligare och i princip skapa manualer för de små företagen. Det är ett nyckelsteg i riskbedömningen av projekten att få en realistisk bild av kostnader, krav och kompetens.

Det är ett nyckelsteg i riskbedömningen av projekten att få en realistisk bild av kostnader, krav och kompetens.

På önskelistan: en portal

En typ av övergripande portal som samlar Sveriges utvecklingsprojekt inom cell- och genterapier är något som står högt på Agneta Edbergs önskelista. Där kan all kunskap, kommunikation och information, även från myndigheter, finnas under ett paraply som skapar framtidens plattform för ledande forskning och utveckling, för arbetstillfällen samt inte minst skapa framgångsrika företag.

– Man ska alltså kunna söka arbete, partnerskap, kunskap, hitta utbildningar och seminarier, skapa affärer, erbjuda licensmöjligheter och utvecklingssamarbeten.

Långsiktighet krävs för hälsoekonomisk vinst

Men för att det ska fungera är det viktigt att hitta en långsiktighet och en uthållig struktur för en sådan funktionalitet.

– I min värld är det egentligen en fråga om vad svenska regeringen vill göra långsiktigt med den här satsningen man nu gör för biologiska terapier. Att starta med ett projekt är självklart en viktig del, men sedan får man bestämma sig för om det ska finnas en delfinansierad, formell struktur som också blir en juridisk person; det gör det möjligt att exempelvis söka EU-medel, skapa formaliserade samarbeten med liknande strukturer i exempelvis Kanada och Storbritannien. En sådan struktur kan även bidra till att få en snabbare och mer värdeskapande fortsättning på de projekt som genereras i akademin och i de små företagen.

Kunskap för riskbedömning

Kunskap och kompetens för adekvat riskbedömning av projekt är avgörande för bland annat om så kallade mjuka pengar eller riskkapital ska vara aktuellt, menar Agneta Edberg:

– Riskbedömning och bedömning av kostnadseffektivitetsanalyser måste också göras av en ny behandling av såväl myndigheter som av sjukvårdens representanter. Den hälsoekonomiska beräkningen är därför en viktig del av den urvalsprocessen. Till syvende och sidst är det i dag sjukvården som avgör om en terapi ska ersätta en annan; det är ett beslut byggt på relativa värdet för patienten kopplade till årsbudgeten. Tuffa beslut där långsiktiga, möjliga och till och med livsavgörande effekter ska vägas mot ansträngda ekonomiska lägen i sjukvården.

Även om det Swelife-finansierade projektet Swelife ATMP nu är inne på sitt sista år, fortsätter satsningen bland annat genom CAMP -konsortiet och Vinnova-projektet Visionsdriven hälsa.

– I Visionsdriven hälsa hoppas vi nu att all kunskap och processutveckling inom Swelife-ATMP och CAMP ska kunna fångas upp utan glapp och med full kraft.

Ett unikt nätverk

Det här nätverket, bara det har skapat ett unikt värde i sig!

Vad har varit värdefullt med projektet?

– Det här nätverket, bara det har skapat ett unikt värde i sig! Att vi lärt känna varandra från olika aktörer och synvinklar. Att vi fått namn och ansikten på varandra. Att ha fått möjligheten att sitta och prata problemlösningar med varandra, förstå och respektera hur den andra tänker – bara det är värt mycket, och det är svårt att sätta pengar på. Det har nog varit den absolut största avkastningen på projektet: den gemensamt skapade kunskapsplattformen. Vill också nämna att Swelifes och RISE facilitering av alla processer har varit guld värt för hela gruppen: tack!

Fakta

ATMP Sverige är ett nationellt nätverk för cell- och genläkemedel (ATMP). Initativ inom nätverket är Centre for Advanced Medical Products (CAMP), Swelife-ATMP och Visionsdriven hälsa-projektet ”Sverige ledande 2030 inom avancerade terapier”.

atmpsweden.se

Här kan du läsa mer om arbetspaketet Hälsoekonomi när det startade.